Till innehåll på sidan

Om avdelningen

Avdelningen för kommunikationssystem är en av 16 avdelningar vid skolan för elektroteknik och datavetenskap.

Avdelningen består av fakultet, forskare och doktorander som tillsammans arbetar för att skapa framtidens lösningar inom kommunikationssystem. Avdelningen ansvarar också för kurser på kandidat-, master- och doktorandnivå inom ämnet.

Läs mer på engelska om avdelningens verksamhet:

Utbildning inom kommunikationssystem

Forskning inom kommunikationssystem

Ledning

Avdelningen leds av Anders Västberg: