Organisation

Skolan för elektroteknik och datavetenskap är en av fem skolor vid KTH. Vi bedriver utbildning vid sex institutioner och forskning vid 16 avdelningar och fem centrumbildningar.

Tillhör: Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)
Senast ändrad: 2019-01-18