Till innehåll på sidan

Ledningsgrupp för verksamhetsstöd

Ledningsgruppen för verksamhetsstödet leds av skolans kanslichef.
Det finns också enhetschefer för ledningskansli, infrastruktur och utbildningsadministration.

Verksamhetsstödets ledningsgrupp

Kanslichef

Biträdande kanslichef, chef för Ledningskansliet

Chef för utbildningsadministration

Chef för Infrastruktur och Service

Kontakt