Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Publications by Viggo Kann

Peer reviewed

Articles

[3]
E. Riese and V. Kann, "Training Teaching Assistants in Assessment of Lab Assignments in Computer Science at a Swedish University," Nordic Journal of STEM Education, vol. 4, no. 2, pp. 71-84, 2022.
[4]
J. Sjöbergh and V. Kann, "Granska API – an Online API for Grammar Checking and Other NLP Services," NEALT Proceedings Series, 2021.
[5]
[6]
E. Enström and V. Kann, "Iteratively Intervening with the “Most Difficult” Topics of an Algorithms and Complexity Course," ACM Transactions on Computing Education, vol. 17, no. 1, 2017.
[7]
J. Sjöbergh and V. Kann, "Vad kan statistik avslöja om svenska sammansättningar?," Språk och stil, no. 16, pp. 199-214, 2006.
[8]
J. Carlberger et al., "The development and performance of a grammar checker for Swedish : A language engineering perspective," Natural Language Engineering, vol. 1, no. 1, 2004.
[9]
P. Alimonti and V. Kann, "Some APX-completeness results for cubic graphs," Theoretical Computer Science, vol. 237, no. 2-Jan, pp. 123-134, 2000.

Conference papers

[10]
C. Björn, K. Edström and V. Kann, "Engineering students reflect on work-life relevant learning," in SEFI 2023 - 51st Annual Conference of the European Society for Engineering Education: Engineering Education for Sustainability, Proceedings, 2023, pp. 203-211.
[11]
C. Björn and V. Kann, "Variables Affecting Students' Success in CS2," in ITiCSE 2023 : Proceedings of the 2023 Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, 2023, pp. 257-263.
[12]
E. Riese and V. Kann, "Training Teaching Assistants by Offering an Introductory Course," in Proceedings of the 53rd ACM Technical Symposium V.1 on Computer Science Education (SIGCSE 2022), 2022, pp. 745-751.
[13]
V. Kann, "Att ta upp jämställdhet, mångfald och likabehandling med datateknikstudenter på KTH 2015-2021," in 8:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Karlstad universitet, 24-25 november 2021, 2021.
[14]
E. Riese and V. Kann, "Computer Science Majors’ Experiences of Their Distance Education Caused by the COVID-19 Pandemic," in 2021 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), 2021, pp. 393-397.
[17]
A.-K. Högfeldt et al., "Organizing for Capacity and Involvement Among Faculty, Students and Staff in Fingineering Education Change-10 Years of Development," in 2021 WORLD ENGINEERING EDUCATION FORUM/GLOBAL ENGINEERING DEANS COUNCIL (WEEF/GEDC), 2021, pp. 340-348.
[18]
A.-K. Högfeldt et al., "Organizing for Capacity and Involvement among Faculty, Students and Staff in Engineering Education Change : 10 Years of Development," in Proceedings of 2021 World Engineering Education Forum/Global Engineering Deans Council, WEEF/GEDC 2021, 2021, pp. 340-348.
[19]
J. Sjöbergh and V. Kann, "Granska API – an Online API forGrammar Checking and Other NLP Services," in Eighth Swedish Language Technology Conference (SLTC), 2020.
[22]
B. Kjellgren et al., "Looking from the inside: Peer-exploration of teaching and learning experiences and attitudes among faculty at a technical university," in Proceedings of the 2020 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE), 2020.
[24]
E. Riese and V. Kann, "Teaching Assistants' Experiences of Tutoring and Assessing in Computer Science Education," in 2020 IEEE FRONTIERS IN EDUCATION CONFERENCE (FIE 2020), 2020.
[26]
E. Riese and V. Kann, "Erfarna lärarassistenters upplevelser av övningar i inledande programmeringskurser," in 7:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, 2019.
[27]
E. Riese et al., "Programme Integrating Courses Fighting to Get Engineers to Reflect on Non-technical Topics," in ITiCSE '19 Proceedings of the 2019 ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, 2019, pp. 133-139.
[29]
S. Frezza et al., "Modeling global competencies for computing education," in ITiCSE 2018 Proceedings of the 23rd Annual ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, 2018, pp. 348-349.
[30]
S. Frezza et al., "Modelling competencies for computing education beyond 2020 : A research based approach to defining competencies in the computing disciplines," in Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, ITiCSE, 2018, pp. 148-174.
[31]
V. Kann and Ö. Ekeberg, "Student based program development," in ITiCSE 2018 Proceedings of the 23rd Annual ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, 2018, pp. 379-379.
[32]
V. Kann, "Blir studenternas språk sämre?," in Proc. Sixth Swedish Language Technology Conference, 2016.
[33]
V. Kann and A.-K. Högfeldt, "Effects of a Program Integrating Course for Students ofComputer Science and Engineering," in Proc. 47th ACM Technical Symposium on Computing Science Education, 2016, pp. 510-515.
[34]
V. Kann et al., "En rekommenderad svensk språkteknologisk terminologi," in Proc. Sixth Swedish Language Technology Conference, 2016.
[35]
F. Heintz et al., "En jämförelse mellan programsammanhållande kurser vid KTH och LiU," in 5:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, 2015.
[36]
O. Bälter et al., "Lärstrategier på längden och tvären," in 5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Uppsala universitet, 2015.
[37]
M. Grimsberg et al., "Vem styr egentligen grundutbildningen?," in Proceedings 5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Uppsala universitet, 18 – 19 november 2015, 2015, pp. 18-22.
[38]
V. Kann and R. Nordberg, "Hur kan en språkpolicy bli verklighet?," in NU2014, Umeå 8-10 oktober 2014, 2014, pp. 63-63.
[39]
V. Kann, "Using Reflections in a Program Integrating Course," in ITiCSE '14 Proceedings of the 2014 conference on Innovation & technology in computer science education, 2014, pp. 350-350.
[40]
P. Crescenzi, E. Enström and V. Kann, "From theory to practice : NP-completeness for every CS student," in ITiCSE '13 Proceedings of the 18th ACM conference on Innovation and technology in computer science education, 2013, pp. 16-21.
[41]
V. Kann, "Lärosalsgruppen fixar salarna åt lärarna!," in NU2012 Dialog för lärande, 2012.
[42]
K. Frenckner et al., "Att utvärderas och utvecklas : om datalogi och medieteknik i ljuset av EAE på KTH," in 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, 2011, pp. 82-86.
[43]
V. Kann, "En programsammanhållande kurs med många funktioner," in Sveriges ingenjörsutbildningars 3:e utvecklingskonferens. Norrköping, Sweden. 30 nov - 1 dec 2011, 2011, p. 137-140.
[44]
E. Enström et al., "Five Years with Kattis – Using an Automated Assessment System in Teaching," in 2011 Frontiers in Education Conference (FIE), 2011.
[45]
E. Enström and V. Kann, "Computer Lab Work on Theory," in ITICSE 2010 : PROCEEDINGS OF THE 2010 ACM SIGSE ANNUAL CONFERENCE ON INNOVATION AND TECHNOLOGY IN COMPUTER SCIENCE EDUCATION, 2010, pp. 93-97.
[46]
M. Rosell and V. Kann, "Constructing a Swedish General Purpose Polarity Lexicon : Random Walks in the People's Dictionary of Synonyms," in Proceedings of the Conference : Proceedings of the Conference, 2010, pp. 19-20.
[47]
M. Rosell and V. Kann, "Global Evaluation of Random Indexing through Swedish Word Clustering Compared to the People’s Dictionary of Synonyms," in Third Swedish Language Technology Conference, SLTC-2010. Linköping, Sweden. October 28-29 2010, 2010.
[48]
M. Rosell, M. Hassel and V. Kann, "Global Evaluation of Random Indexing through Swedish Word Clustering Compared to the People’s Dictionary of Synonyms," in Proceedings of the International Conference RANLP-2009, 2009, pp. 376-380.
[49]
H. Dalianis, M. Rimka and V. Kann, "Using Uplug and SiteSeeker to construct a cross language search engine for Scandinavian," in Workshop: The Automatic Treatment of Multilinguality in Retrieval, Search and Lexicography, Copenhagen, Denmark, 2009.
[50]
H. Dalianis, M. Rimka and V. Kann, "Using Uplug and SiteSeeker to construct a cross language search engine for Scandinavian languages," in Proceedings of the 17th Nordic Conference of Computational Linguistics, NODALIDA 2009, 2009, pp. 26-33.
[52]
V. Kann and J. Hollman, "Tvärslå - defining an XML exchange format and then building an on-line Nordic dictionary," in Workshop: The Automatic Treatment of Multilinguality in Retrieval, Search and Lexicography, Copenhagen, Denmark, 2007.
[53]
V. Kann and M. Rosell, "Free Construction of a Free SwedishDictionary of Synonyms," in NoDaLiDa 2005, 2005, pp. 1-6.
[54]
M. Rosell, V. Kann and J.-E. Litton, "Comparing Comparisons: Document Clustering Evaluation Using Two Manual Classifications," in ICON 2004, India., 2004.
[55]
J. Sjöbergh and V. Kann, "Finding the correct interpretation of Swedish compounds, a statistical approach," in LREC 2004 (4th Int. Conf. Language Resources and Evaluation), Lissabon, Portugal, 26-27-28 May 2004, 2004.

Chapters in books

[56]
V. Kann, "Programme Integrating Courses Making Engineering Students Reflect," in Theorizing STEM Education in the 21st Century, : IntechOpen, 2019.

Non-peer reviewed

Articles

[57]
K. Viggo, "Visst gör ett s skillnad," Språktidningen, no. 9, pp. 46-49, 2011.
[59]
V. Kann, "Så lika är orden," Språktidningen, no. 4, pp. 32-33, 2008.

Conference papers

[60]
V. Kann and M. Magnell, "Reflektionsseminarier som håller ihop och utvecklar programmet," in 4:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Tekniska högskolan, Umeå universitet, Sweden. 27 november - 28 november 2013., 2013.
[61]
V. Kann, "Kan kvalitet på ett elitcollege föras över till svenska förhållanden?," in Nu2010 Dialog för lärande (SU), Stockholm, Sverige, 13-15 oktober 2010, 2010.
[62]
E. Enström et al., "Testdriven utbildning — strukturerad formativ examination," in NU2010, Dialog för lärande. Stockholm, Swe. 13 - 15 oktober 2010, 2010.
[63]
V. Kann, "Lärarbemanning för kvalitet," in Kvalitetskonferensen 2009 (HSV). Stockholm , Sverige. 13 - 14 maj 2009, 2009.
[65]
V. Kann, "Folkets användning av Lexin - en resurs," in Lexinkonferens 2004, Stockholm, Sweden, 2004.

Chapters in books

[66]
J. Bigert et al., "Grammar checking for Swedish second language learners," in CALL for the Nordic Languages : Tools and Methods for Computer Assisted Language Learning, Harald Clahsen, Jürgen Ed., Copenhagen Business School : Samfundslitteratur, 2004, pp. 33-47.
Latest sync with DiVA:
2024-05-29 00:56:11