Program Integrating Course in Computer Science

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Welcome to the Program Integrating Course in Computer Science!

Shortcuts to the Canvas course rooms:

If you are studying Computer Science and Engineering at KTH you will already know what a program integrating course is and can jump to the specific information in Swedish below.

The Program Integrating Course runs through both years of the Master's Program in Computer Science at KTH. The course uses reflections as the main educational instrument.

You will learn why the compulsory courses are compulsory in  the program and how these relate to each other, how you should select courses and specialization to become well-prepared for your future employment, and how to study to gain the most from the program.

The program integrating course each year simply consists of four one-hour seminars in groups of about a dozen first and second year students, together with a professor as a mentor. Since the program is quite large there are 24 parallel groups and 12 professors as mentors.

Each seminar has a topic, some links to texts to read or videos to look at, and some questions to think about. You will write a reflection on the topic and also on your current courses and studies. Thereafter you will should read and comment the other students' reflections and discuss them at a seminar.

In period 2 you will do a study visit at a Swedish IT company before the seminar.

Information in Swedish:

Du som har gått Datateknik har gått DD1390 Programsammanhållande kurs i datateknik och känner därmed till vad en programsammanhållande kurs är till för. Upplägget för denna kurs är mycket likt upplägget för DD1390. Det är i korta drag:

  • Ett reflektionsseminarium i årskursöverskridande smågrupper varje period. Varje reflektionsseminarium har sitt eget tema och inför varje seminarium ska en skriftlig reflektion göras. Under vårterminen är grupperna indelade efter spåren.
  • Spårinformation och exjobbsinformation ligger schemalagt inom kursen.
  • I period 2 ska ett studiebesök på ett dataföretag genomföras.
  • Sist i kursen görs en utvärdering av hela programmet.

Kursen är på 2 hp och går under två år, med 1 hp per år.

Den som är på utbytesstudier ska ändå gå kursen, fast på distans under utbytesstudierna. Det innebär att den skriftliga reflektionen ska göras då resten av klassen gör den, men istället för att närvara vid seminariet ska den som är på utbytesstudier lägga till en reflektion över utbytesstudierna till sin skriftliga reflektion. Om utbytesstudierna är på hösten får du själv hitta ett dataföretag att göra studiebesök på, på den ort där du studerar.

Teachers

Feedback News