Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Examinership for Courses at KTH

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kolla istället på kursinformationan i kurskatalogen för LH221V för att se framtida kursomgångar och hur man anmäler sig till dessa!

Detta är en högskolepedagogisk fortsättningskurs som fördjupar kunskaperna från webbutbildningen för examinatorer. Dessutom är grundkursen i högskolepedagogik ett behörighetskrav.
I denna kurs får du möjlighet att fördjupa dig i frågor om till exempel lärande examination, fusksäkerhet, gruppexamination, reliabilitet i bedömning, själv- och kamratbedömning. Du får också se exempel på kniviga fall som examinatorn kan råka ut för och diskutera hur dessa ska hanteras.

Kursen gavs första gången i period 3 2023. Den består av två obligatoriska kursträffar och eget arbete. Kursen ges på svenska. Lärare är Viggo Kann och Emma Riese.

Teachers