Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tutoring, Teaching and Learning in Computer Science Education

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Föreläsning

Denna kurs är dels en fortbildning för den som redan är assistent, dels en grund för studenter som vill göra examensarbete med datadidaktisk inriktning, och dels ger den kunskaper och färdigheter som är gångbara i arbetslivet, där många yrken innehåller element av undervisning. Även den som ännu inte har arbetat som assistent men som är intresserad av undervisning är välkommen att gå kursen.

Kursen innehåller praktik (som ingår i kursens poäng men inte ger lön).

Kursomgångar:

Teachers