DD2467 Individuellt projekt i teoretisk datalogi 7,5 hp

Individual Project in Theoretical Computer Science

Kursen ger studenter som fördjupar sig i teoretisk datalogi möjlighet att tillämpa och fördjupa sina kunskaper i ett individuellt projektarbete. 

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (4,0 hp), P4 (3,5 hp)

 • Anmälningskod

  61299

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (4,0 hp), P2 (3,5 hp)

 • Anmälningskod

  50237

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Per Austrin <austrin@kth.se>

 • Del av program

HT18 tcsind18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (4,0 hp), P2 (3,5 hp)

 • Anmälningskod

  50770

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Per Austrin <austrin@kth.se>

 • Del av program

Lärandemål

Studenten ska efter fullgjord kurs kunna lösa en konstruktions- eller utredningsuppgift i teoretisk datalogi med begränsad handledning och rapportera resultatet av denna. Det innebär att kunna:

•                     självständigt planera, utföra och redogöra för en konstruktions- eller utredningsuppgift inom teoretisk datalogi,

•                     inhämta och värdera information tillämplig vid uppgiftens genomförande,

•                     välja ett tillvägagångssätt och utarbeta, följa och följa upp en planering för uppgiftens lösande inom givna resursramar,

•                     skriva läsbara rapporter på engelska eller svenska som uppfyller etablerade normer i fråga om struktur, språk och innehåll,

•                     muntligt avrapportera ett arbete med vissa krav på förberedelse, struktur, stil och tidhållning,

•                     visa fördjupade kunskaper och färdigheter i teoretisk datalogi

i syfte att

•                    få tillämpa och fördjupa sina kunskaper i teoretisk datalogi i ett större individuellt projektarbete.

Kursens huvudsakliga innehåll

Såväl kursinnehåll som examination utformas individuellt för varje student. 

Kursupplägg

Studenten vänder sig först till den som ansvarar för aktuell fördjupningsinriktning eller annan lärare och därefter till kursansvarig. Kursen ges i mån av resurser och kompetens inom det aktuella området. Det ges inte någon undervisning på kursen.

Behörighet

Avancerade algoritmer motsvarande kursen DD2440.

Rekommenderade förkunskaper

Genomfört eller åtminstone påbörjat tre kurser inom spåret teoretisk datalogi inom masterprogrammet i datalogi.

Litteratur

Anpassas individuellt.

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex

Krav för slutbetyg

Godkänd individuell projektuppgift (PRO1).

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Per Austrin <austrin@csc.kth.se>

Examinator

Per Austrin <austrin@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.