LH216V Utveckla lärandet med betygskriterier 1,5 hp

Develop the Learning by Using Grading Criteria

En högskolepedagogisk kurs för KTH-lärare. Syftet med kursen är att kursdeltagaren ska lära sig att utforma målrelaterade betygskriterier och anpassa examinationen till dessa.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Teknik och lärande
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P4 (1,5 hp)

 • Anmälningskod

  61102

 • Kursen startar

  2019-04-08

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  15 - 45

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Viggo Kann <viggo@kth.se>

 • Lärare

  Ida Naimi-Akbar <idna@kth.se>

  Viggo Kann <viggo@kth.se>

 • Målgrupp

  The course is aimed primarily for teachers at KTH.

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (1,5 hp)

 • Anmälningskod

  61212

 • Kursen startar

  2019-01-21

 • Kursen slutar

  2019-03-31

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  15 - 45

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Viggo Kann <viggo@kth.se>

 • Lärare

  Ida Naimi-Akbar <idna@kth.se>

  Viggo Kann <viggo@kth.se>

 • Målgrupp

  The course is aimed primarily for teachers at KTH.

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P2 (1,5 hp)

 • Anmälningskod

  50636

 • Kursen startar

  2019-11-05

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  8 - 45

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Viggo Kann <viggo@kth.se>

 • Lärare

  Ida Naimi-Akbar <idna@kth.se>

  Viggo Kann <viggo@kth.se>

 • Målgrupp

  The course is aimed primarily for teachers at KTH.

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P2 (1,5 hp)

 • Anmälningskod

  51297

 • Kursen startar

  2018-10-22

 • Kursen slutar

  2019-01-11

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  6 - 30

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Målgrupp

  The course is aimed primarily for teachers at KTH.

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P2 (1,5 hp)

 • Anmälningskod

  51302

 • Kursen startar

  2018-10-22

 • Kursen slutar

  2019-01-11

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  6 - 30

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Viggo Kann <viggo@kth.se>

 • Lärare

  Ida Naimi-Akbar <idna@kth.se>

  Viggo Kann <viggo@kth.se>

 • Målgrupp

  The course is aimed primarily for teachers at KTH.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna

* redogöra för hur lärandemål, betygskriterier och examination hänger ihop,

* formulera målrelaterade betygskriterier för en egen kurs,

* föreslå hur examinationsmoment ska utformas så att de examinerar enligt uppställda betygskriterier,

* kritiskt granska egna och andras uppställda betygskriterier,

* redogöra för olika sätt att väga samman betyg till ett slutbetyg och vilka effekter dessa kan få.

Kursens huvudsakliga innehåll

Goda effekter av målrelaterade betygskriterier.

Hur lärandemål, betygskriterier och examination hänger ihop med varandra och studenternas lärande.

Verkliga exempel på hur betygskriterier tagits fram och fungerar i kurser på KTH och Uppsala universitet.

Riktlinjer för hur man skriver betygskriterier.

Sammanvägning av betyg.

Fallgropar i samband med införande av betygskriterier.

Planer och stöd för betygskriterier på KTH.

Arbete med betygskriterier och modifierad examination i den egna kursen.

Behörighet

Kursen vänder sig i första hand till lärare på KTH.

Deltagare från andra universitet och högskolor är välkomna i mån av plats.

Rekommenderade förkunskaper

En högskolepedagogisk kurs, till exempel LH201V Lärande och undervisning, rekommenderas men är inget krav.

Litteratur

Litteratur som tillhandahålls vid kursstart.

Stefan Ekecrantz, Målrelaterade betyg - Att arbeta med betygskriterier

och bedömning i sju grader, Stockholms universitet, UPC, 2007.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

För godkänd kurs krävs närvaro vid samtliga kurstillfällen samt godkända inlämningsuppgifter.

Ges av

ITM/Lärande

Kontaktperson

Margareta Bergman, margberg@kth.se

Examinator

Viggo Kann <viggo@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.