Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ethics in Introduction to Computer Science

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Denna kurs består endast av etikmomentet som 2007-2009 låg inom kursen Introduktion till datalogi och sedan 2010 ligger inom kursen DD1390 Programsammanhållande kurs i datateknik. Momentet är obligatoriskt för den som ska ha civilingenjörsexamen i Datateknik, så den som behöver läsa det separat från DD1390 antas till DD1348 som samläses helt och hållet med etikmomentet i DD1390. Det går också att läsa momentet som en del av kursen DD1325.

Mer information finns att läsa i kursrummet i Canvas.

Teachers