DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 2,0 hp

Program Integrating Course in Computer Science

En kurs som håller samman och går över hela masterprogrammet i datalogi.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 prosamm19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (0,2 hp), P2 (0,3 hp)

  VT20 P3 (0,2 hp), P4 (0,3 hp)

  HT20 P1 (0,2 hp), P2 (0,3 hp)

  VT21 P3 (0,2 hp), P4 (0,3 hp)

 • Anmälningskod

  50973

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2021-06-11

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Planerade moduler

  P1: B1, C1, B2. P2: B1, B2. mer info

 • Kursansvarig

  Örjan Ekeberg <ekeberg@kth.se>

 • Lärare

  Viggo Kann <viggo@kth.se>

 • Målgrupp

  TCSCM och studenter från årskurs 3

 • Del av program

HT18 prosamm18 för programstuderande

HT17 prosamm17 för programstuderande

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 • jämföra olika arbetsplatser och yrken relevanta för dataloger,
 • kritiskt granska och reflektera på ett djupare sätt över såväl utbildningens upplägg och genomförande som den egna studiesituationen,
 • planera och utföra uppgifter inom stipulerad tid,
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens i relation till utbildningens mål och den framtida yrkesrollen

för att

 • få ut maximalt av utbildningen i ett långsiktigt perspektiv,
 • påverka programmets utveckling.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Hur fungerar det att studera på avancerad nivå på KTH?
 • Vad gör en datalog efter examen? Studiebesök.
 • Masterprogrammets mål och delar: kurser, spår och exjobb.
 • Självreflektion - vad vill jag med min utbildning?

Kursupplägg

Regelbundna reflektionsseminarier i årskursöverskridande smågrupper samt studiebesök.

Behörighet

Litteratur

Kursmaterialet läggs upp på kurswebben.

Examination

 • UPP1 - Uppgifter, 1,0, betygsskala: P, F
 • UPP2 - Uppgifter, 1,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Aktivt deltagande i samtliga obligatoriska aktiviteter och godkända reflektionsdokument.

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Örjan Ekeberg (ekeberg@kth.se)

Examinator

Örjan Ekeberg <ekeberg@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.