Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Restmoment

Redovisning av restmoment i DD2350

Den som inte har redovisat kursens alla moment vid kursens slut kan läsa här om hur resterande moment ska redovisas.

Redovisningstider och tentatillfällen i pågående kursomgång anslås i aktuellt kursrum för DD2350 i Canvas. 

Under labbveckan i juni går det att redovisa labb 1-5 för Alex Gunnarsson på följande tider, både i labbsal och i Zoom:
3 juni 2024 kl 13-15. 7 juni 2024 kl 10-12 och 13-15. Tiderna är med akademisk kvart. Använd Stay-a-while-kön ADK för att ställa dig i kö för redovisning.

I period 3-4 går systerkursen DD2352 Algoritmer och komplexitet. Det går att göra mästarprov och redovisa labbar i den kursen. Ingen registrering på DD2352 krävs. Titta i schemat för DD2352 när labbtillfällena är. Meddela i kölistan vid labbredovisningen att du ska redovisa en ADK-labb. Titta i kursrummet för DD2352 för information om mästarproven. Eftersom mästarproven har inlämningar i Canvas måste du i god tid be kursledaren för DD2352 (Per Austrin) att se till att du blir inlagd i kursrummet. 

Omregistrering

Om du vill redovisa mästarprov eller tjäna in nya teoripoäng under en pågående kursomgång av DD2350 ska du omregistrera dig. Det behöver du inte göra för att bara redovisa labbar, men vi rekommenderar ändå att du gör det. Om du vill redovisa mästarprov inom DD2352 ska du istället följa instruktionerna nedan för att bli inlagd i kursrummet.

För att gå upp på tentan måste du göra en tentaanmälan.

Momentet MAS1 kvar

Gör mästarprov 1 eller ommästarprov 1 i antingen DD2350 ADK eller DD2352 Algoritmer och komplexitet. Ommästarprov kan normalt inte ge mer än betyget E. 

Momentet MAS2 kvar

Gör mästarprov 2 eller ommästarprov 2 i antingen DD2350 ADK eller DD2352 Algoritmer och komplexitet. Ommästarprov kan normalt inte ge mer än betyget E.

Momentet TEN1 kvar

Omtenta i DD2350 går i påskomtentaperioden. Ordinarietentan går i december.

Teoribonuspoäng från föregående ADK-kursomgång kan användas på omtentan.

Det går att tjäna in nya teoribonuspoäng genom att redovisa labbteoriuppgifter och ommästarprov i en senare kursomgång av DD2350.

Momentet LAB1 kvar

Labbarna kan redovisas på labbtiderna för den ordinarie kursen eller extra redovisningstider som brukar anordnas i december och i labbveckan i juni. Labbar kan också redovisas inom ramen för DD2352 Algoritmer och komplexitet.

När nästa kursomgång av DD2350 påbörjats kan godkända resultat på oförändrade labbar tillgodoräknas (säg till kursledaren att du vill göra det). Hösten 2021 ändrades labb 1 och labb 2.

Slutbetyg

Slutbetyget blir medelbetyget för momenten MAS1, MAS2 och LAB1.

Plussning

Plussning är tillåtet för MAS1 och MAS2. För LAB1 kan plussning endast göras från betyg B och C. Extralabben kan bara redovisas på dom redovisningstider i slutet av kursen som är speciellt utpekade för det.

För att kunna plussa ett mästarprov måste du läggas in i aktuellt kursrum (för DD2350 ADK eller DD2352 Algokomp). Kontakta läraren för aktuell kurs efter kursstart för att bli inlagd.

Labbleveranspoäng ges bara första gången man går kursen.

Redovisning inom ramen för DD2350 av restmoment i DD2352

Den som går DD2352 och vill redovisa mästarprov eller labbar under period 1-2 inom ramen för DD2350 kan läsa här om hur det går till.

Du ska inte registrera dig på DD2350 eller omregistrera dig på DD2352.

Om du ska redovisa mästarprov behöver du ha full tillgång till kursrummet för den aktuella kursomgången av DD2350. Mejla kursledaren Viggo Kann viggo@kth.se i samband med starten av period 1 och be att få bli inlagd i kursrummet för att kunna redovisa mästarprov. Tala också om vilket mästarprov du vill redovisa (1 eller 2 eller båda). Berätta också om du behöver få mästarprovsuppgiften översatt till engelska. 

Delta sedan i mästarprovet precis som om du gick DD2350. Det går bra att svara och redovisa på engelska. Det är bedömningskriterierna för DD2350 som du bedöms efter, men dessa är kvalitativt sett mycket lika kriterierna i DD2352. Viggo kommer att rapportera resultatet till examinatorn för DD2352 Per Austrin efter att hela mästarprovet genomförts. Mästarprov 1 genomförs i slutet av period 1 och mästarprov 2 i andra halvan av period 2.

Redovisning av labb 2 i DD2352 (som heter labb 4 i DD2350) kan göras vid alla tvåtimmarslabbpass i DD2350. Redovisning kan ske antingen i Zoom eller i labbsal, se schemat för DD2350. Vid labbpasset ställer du dig i kön för ADK i Stay-a-while Tala om för assistenten att du går DD2352 så meddelar hen godkänt resultat till Viggo som sedan meddelar det till Per Austrin.

Labb 1 är specifik för DD2352 och kan bara redovisas för en ADK-assistent som också varit assistent på DD2352. Tyvärr finns ingen sån hösten 2023.