Betygskriterier

Målrelaterade betygskriterier för DD2350

målEDCBA
utveckla algoritmer med datastrukturer för enkla problem givet en konstruktionsmetod för icketriviala problem givet ledtråd för icketriviala problem [A-kriteriet] givet ledtråd för svårare problem med den metod som passar bäst
examineras med labbar (för nivå E), mästarprov 1 och muntlig tenta
implementera algoritmer med datastrukturer efter funktionsspecifikation och efter detaljerad algoritmisk specifikation, med hänsyn taget till effektivitet med vissa krav på leveranstid med höga krav på leveranstid
examineras med labbar
analysera algoritmer med avseende på effektivitet förklara principerna, analysera enklare algoritmer analysera svårare algoritmer givet ledtråd analysera svårare algoritmer
examineras med labbar och teoritenta (för nivå E), mästarprov 1 och muntlig tenta
analysera algoritmer med avseende på korrekthet förklara principerna, förklara ett givet korrekthetsbevis framställa grundläggande idé för korrekthetsbevis framställa grundläggande idé och givet ledtråd genomföra fullständiga korrekthetsbevis [A-kriteriet] givet ledtråd genomföra fullständiga korrekthetsbevis med invarianter
examineras med mästarprov och muntlig tenta
jämföra alternativa algoritmer och datastrukturer med hänsyn till effektivitet och pålitlighet 
examineras med labbar, teoritenta och mästarprov 1
definiera och översätta centrala begrepp som P, NP, NP-fullständighet och oavgörbarhet 
examineras med teoritenta och mästarprov 2
jämföra problem med hänsyn till komplexitet med hjälp av reduktioner förklara principerna, utföra enklare reduktioner mellan givna problem [C-kriteriet] givet ledtråd visa NP-fullständighet eller oavgörbarhet [A-kriteriet] givet ledtråd utföra konstruktionsreduktioner
examineras med teoritenta och labb 4 (för nivå E), mästarprov 2 och muntlig tenta
hantera problem med hög komplexitet

förklara principerna,

konstruera enkla heuristiker

konstruera och analysera heuristiker konstruera och analysera mer avancerade heuristiker
examineras med teoritenta och labb 5 (för nivå E) och betygshöjande del av labb 5 (för A och B)

Kursen har tre graderade Ladokmoment: MAS1 (individuellt mästarprov 1), MAS2 (individuellt mästarprov 2) och LAB1 (datorlabbar). TEN1 (teoritentan) har inte graderat betyg.

Slutbetyget är medelbetyget av de tre graderade betygen.

Feedback News