Algorithms, Data Structures and Complexity

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

För information inför kursomgången höstterminen 2023, se sidan Före kursstart.

Denna kurs ger en introduktion till teoretisk datalogi som är ett starkt forskningsområde på KTH. Du kommer att stöta på några av våra forskningsresultat i kursen.

Du får lära dig mer om algoritmkonstruktion och får se några ganska komplicerade, men mycket användbara, algoritmer. Komplexitetsdelen av kursen handlar om hur man undersöker vilka problem som kan lösas (i rimlig tid) med datorns hjälp, vilka som tar orimligt lång tid och vilka som inte kan lösas med en dator över huvud taget.

Problem som är för svåra för att lösa exakt kan ibland lösas approximativt. Du kommer att få se exempel på några approximationsalgoritmer och några problem som är så svåra att dom inte ens kan approximeras i rimlig tid.

Kursledare är Viggo Kann och Stefan Nilsson. 

Kursen går också i en 7,5-hp-version på vårterminen: DD2352, Algoritmer och komplexitet för F.
Skillnaden är att labbkursen i DD2352 är betydligt mindre än den i DD2350 och att undervisningen ges på engelska i DD2352 och på svenska i DD2350.

Kursrummet i Canvas för adk23

Kursrum för gamla kursomgångar: adk17adk18adk19adk20adk21adk22

Teachers

Feedback News