Algorithms, Data Structures and Complexity

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Denna kurs ger en introduktion till teoretisk datalogi som är ett starkt forskningsområde på KTH. Du kommer att stöta på några av våra forskningsresultat i kursen.

Du får lära dig mer om algoritmkonstruktion och får se några ganska komplicerade, men mycket användbara, algoritmer. Komplexitetsdelen av kursen handlar om hur man undersöker vilka problem som kan lösas (i rimlig tid) med datorns hjälp, vilka som tar orimligt lång tid och vilka som inte kan lösas med en dator över huvud taget.

Problem som är för svåra för att lösa exakt kan ibland lösas approximativt. Du kommer att få se exempel på några approximationsalgoritmer och några problem som är så svåra att dom inte ens kan approximeras i rimlig tid.

Kursledare är Viggo Kann och Stefan Nilsson.

Kursen DD2350 ersätter DD1352 från och med höstterminen 2017. DD2350 är på avancerad nivå och har en halv poäng större labbkurs än DD1352. Den som har moment kvar från DD1352 kan göra dom inom antingen DD2350 eller systerkursen DD2352, se nedan.

Kursen går också i en 7,5-hp-version på vårterminen: DD2352, Algoritmer och komplexitet för F.
Skillnaden är att labbkursen i DD2352 är betydligt mindre än den i DD1350 och att undervisningen ges på engelska i DD2352 och på svenska i DD2350.

Länk till kursrummet på Canvas för adk20

Gamla kursomgångar i Canvas: adk17adk18adk19

Teachers

Feedback News