Algorithms and Complexity

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

This course provides an introduction to theoretical computer science , which is a strong area of ​​research at the School of Computer Science and Communication . You will encounter some of our research results in the course.

You will learn about algorithm design and get to see some pretty complicated , but very useful algorithms. Complexity part of the course deals with how to investigate which problems can besolved ( in reasonable time ) with the help of computer , which ones will take an unreasonably long time and which can not be solved by a computer at all.

Problems that are too difficult to solve exactly can sometimes be solved approximately . You will see examples of some approximation algorithms and some problems that are so hard that they can not even be approximated in a reasonable time.

The course is sort of a smaller variant of the course DD2350.

The course offering for Spring 2021 on Canvas: https://kth.instructure.com/courses/21383 

Teachers

Feedback News