Labbvecka/Lab week

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Orange sal

It will take some time to report all results from the lab week 2019! But if you cannot see your lab in Canvas or LADOK by Midsummer - please contact your lecturer.

What is the lab week?

    • Lab assistants are available for help...
    • ...and presentations.

When is the next lab week?

    In June 2020.

How do I get help before then?

Allmänhandledningen (the general tutor) may be able to help.

If you need to present a lab please contact the lecturer for the specific course.

Feedback News