Till innehåll på sidan

Studievägledning till sökande

Om du har frågor eller funderingar kring ditt framtida val av utbildning på KTH och vägarna dit kan du vända dig till Centrala studie- och karriärvägledningen, antingen via telefon, drop-in tillfällen eller via vårt kontaktformulär. Centrala studie- och karriärvägledningen finns även på plats under KTH:s Öppet hus samt på de största utbildningsmässorna.

Studievägledningssamtal

Vanliga frågor i ett vägledningssamtal

  • Vilken utbildning passar mig?
  • Hur skiljer sig de olika utbildningsprogrammen på KTH?
  • Hur kan jag nå mina mål?
  • Vilka är mina starka sidor?

Ett studievägledningssamtal på KTH är inte bara ett personligt möte hos en studievägledare med allmänna kunskaper om KTH:s utbildningar, utan även ett samtal där du blir lyssnad på av en professionell person. Studievägledningssamtalen utgår från ett lösningsfokuserat förhållningssätt där du som individ står i centrum.

Ofta arbetar en studievägledare, tillsammans med dig, utifrån tre steg;

  1. Klargöra situationen
  2. Vidga perspektiv och sätta upp mål
  3. Göra upp en handlingsplan, ge stöd för genomförande samt att utvärdera.