Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Examination i datorsal, studentguide

Denna information riktar sig till studenter som ska genomföra examination i datorsal. Sidan innehåller information om hur examination i datorsal går till och vad du kan behöva tänka på inför examinationen. Utöver detta beskrivs hur nedlåsning fungerar vid examination i datorsal.

Hur examination i datorsal går till 

Examination i datorsal går i stort sett till på samma sätt som en traditionell salsexamination, exempelvis med id-kontroll och toalettbesök. Skillnaden är att du skriver och lämnar in dina svar på en dator istället för på papper. Det finns dock variationer på hur det kan gå till. Exempelvis kan det i vissa fall vara så att några svar ska lämnas in på papper. Då lämnas dessa in som vid en traditionell salsexamination och skannas in.

Din examinator kan välja att använda Safe Exam Browser (SEB) för att låsa datorn till att enbart använda Canvas. Mer information om SEB finns längre ner.  

Vad kan jag göra för att förbereda mig? 

Glöm inte att anmäla dig

Det är extra viktigt att du anmäler dig till examinationen. Vid examination i datorsal är det inte möjligt att komma in som icke föranmäld.

Ta del av information specifik för din examination 

Se till att ta del av informationen som din examinator tillhandahåller för att veta vad som gäller för just din examination. Den kan innebära undantag från det generella upplägget som beskrivs här. 

Kontrollera att du kan logga in 

Kontrollera att du kan logga in på Canvas. Ett vanligt problem vid examination i datorsal är att studenter glömt bort sitt lösenord. På sidan KTH-konto  finns information om hur du ändrar lösenord.

Kontrollera att du har examinationsrummet i översikten på Canvas

Säkerställ att du har tillgång till Canvasrummet där examinationsuppgiften finns genom att favoritmarkera rummet så att det finns i översiktsvyn när du loggar in i Canvas. Om du inte har rummet där, gå in under "Alla kurser" och klicka i stjärnan för att favoritmarkera rummet. Observera att det inte går att gå in på "Alla kurser" under nedlåst examination, så det är viktigt att du gör detta innan examinationstillfället. Du kan ändra dina favoritkurser i Canvas från en webbläsare på en dator eller smartphone samt från appen.

För mer guidning, se sidan "How do I customize my Courses list as a student" (engelska, community.canvaslms.com)  eller "Viewing my courses in the Canvas Student app" (engelska, community.canvaslms.com)  om du använder appen.

Läs om hur nedlåsningen går till

Läs instruktionerna för hur nedlåsningen går till för att vara extra trygg med processen. Instruktionerna finns även på plats i datorsalen.

Nedlåsning vid examination i datorsal

Nedan beskrivs hur nedlåsning går till vid examination i datorsal.

1. Logga in med ditt KTH-konto

Safe Exam Browser (SEB) kommer vara igång på datorn. Programmet tar över hela skärmen och du kommer att mötas av en sida med en knapp som det står "KTH Login" på. Klicka på knappen så kommer du till KTH:s vanliga inloggningsskärm. Logga in med ditt KTH-konto.

Datorskärm med SEB startat på en sida med KTH logga och rubriken "KTH Exam Login"

2. Gå till examinationsuppgiften i Canvas

Efter inloggning kommer du att komma till Canvas startsida. Därifrån kan du klicka dig fram till den aktuella examinationen. Examinationsuppgiften blir tillgänglig då examinationstiden startar och kan vara lösenordskyddad.

3. Logga ut från Canvas när du är klar

När du är klar och har lämnat in din examination loggar du ut från Canvas genom att klicka på ”Konto” (Account) i den grå menyn till vänster, och sedan på ”Logga ut” (Log out).

Videoförklaring om examination på nedlåst dator

Att visa inloggning i Canvas

Skärmbild av Canvasmenyn och en pil som pekar på "Account"

Under examination i datorsal behöver inloggningen i Canvas kontrolleras gentemot studentens legitimation. Detta görs genom att klicka på Konto (Account) i den gråa menyn till höger.