Till innehåll på sidan

Tentamensregler

Här kan du se vilka regler som gäller för tentor och examination på KTH.

Regler inför tentamen

 • Det är obligatoriskt att du anmäler dig till tentamen. Det gör du via Ladok, under rubriken Examinationstillfällen: Anmäl dig via Ladok
 • För skriftlig, men inte digital, salstentamen gäller detta: om du inte har anmält dig till tentan i tid kan du få skriva tentamen i mån av plats, alltså om en student som är anmäld till tentamen inte kommer till tentamenstillfället. Om det finns flera studenter som inte har anmält sig kan det hända att det inte blir tillräckligt med lediga platser.
  • För att få skriva tentamen om du inte anmält dig i tid måste du överlämna en utskrift av ett giltigt kursregistreringsintyg till tentamensvakten vid insläppet. Digitalt intyg gäller inte i detta fall. Ett kursregistreringsintyg kan du lättast skriva ut via Ladok här: Skapa registreringsintyg
   Du kan också få ett kursregistreringsintyg från studentexpeditionen där kursen ges: Studentexpeditioner
 • Giltig fotolegitimation är obligatorisk vid tentamen, utan undantag.

  • Följande handlingar är godkända för legitimering:
   • Giltigt pass (provisoriska pass är inte godkända)
   • Svenskt nationellt id-kort
   • Svenskt körkort
   • Svenskt SIS-märkt id-kort eller id-kort utfärdat av statlig myndighet, exempelvis Skatteverket
   • Medborgare i ett EU-/EES-land utan svenskt personnummer kan använda ett giltigt nationellt id-kort som legitimation
  • Följande handlingar är inte godkända för legitimering:
   • Uppvisande av digital id-handling
   • Migrationsverkets SIS-märkta uppehållstillståndskort
   • Provisoriska pass
 • Information om examinationen och tillåtna hjälpmedel kommuniceras av examinator.

 • Skolan meddelar din placering i skrivsal till din KTH-mejladress fem dagar innan examinationens genomförande, dock senast dagen innan skrivningstillfället. Har du inte fått din placering eller om du har frågor, kontakta studentexpedition för din kurs: Studentexpeditioner
 • Om du behöver paus för amning anmäler du det till studentexpedition senast sista anmälningsdag för skrivningen. Barn får inte vistas i skrivningssalen, amning sker på plats som tentamensvakten anvisar. Du får inte utökad skrivtid på grund av amning.

Regler under tentamens gång

 • Insläpp i skrivsal organiseras med två insläpp:
  • Insläpp 1 sker senast 10 minuter innan tentamen börjar, därefter stängs salen vid tentamenstidens start.
  • Insläpp 2 sker efter 30 minuter när försenade studenter bockats av och fått samma information som övriga studenter.
  • Observera: Kommer du senare än 30 minuter efter skrivningens starttid får du inte delta i tentamen.
 • Har du blivit avprickad och gått in i salen, får du inte gå ut från salen. Första toalettbesöket kan du göra tidigast 60 minuter från tentamens start. Vi rekommenderar att du går på toaletten och fyller på vattenflaska innan du prickar av dig och går in i salen.
 • Jourhavande lärare är tillgänglig per telefon under hela skrivtiden för att vid behov kunna åtgärda eventuella oklarheter kring skrivningen. Jourhavande lärare besöker skrivsalarna om inte särskilda skäl föreligger. Tentamensvakt informeras om besök uteblir.
 • Tentamensvakten anvisar din placering i salen och förvarar dina personliga tillhörigheter.
 • Det är tentamensvaktens klocka som gäller för tentamens start- och sluttid.
 • Du får inte behålla skrivningsfrågorna eller andra papper som skriv- och kladdpapper som använts under tentamen.

Har du frågor om examination?

Om du undrar något om examination och tentamensanmälan eller om du har behov av sekretess kan du kontakta studentexpeditionen för din kurs: Studentexpeditioner

Om du har tekniska problem med Canvas, Zoom eller Möbius, mejla it-support@kth.se

Innehållsansvarig:info@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2024-02-14