Till innehåll på sidan

Omprövning av betyg

Som student kan du inte överklaga ett betyg, men du kan begära omprövning av ett betygsbeslut.

Så fungerar omprövning av betyg

Som student kan du inte överklaga ett betyg, men du kan begära omprövning av ett betygsbeslut.

Om en examinator finner att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, då ska examinator ändra beslutet om det kan ske snabbt och enkelt och om det innebär att betyget inte sänks. Det framgår av 6 kap. 24 § i högskolförordningen (1993:100).

Logga in på kth.se

Du behöver logga in på kth.se för att kunna se och skicka in formuläret.

Logga in här

Begär omprövning av betyg 

Innehållsansvarig:info@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2023-06-19