Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Omprövning av betyg

Som student kan du inte överklaga ett betyg, men du kan begära omprövning av ett betygsbeslut.

Så fungerar omprövning av betyg

Som student kan du inte överklaga ett betyg, men du kan begära omprövning av ett betygsbeslut. Det gör du genom att fylla i formuläret nedan. I formuläret ska du tydligt ange vilka frågor som avses och varför de bör omprövas.

Om en examinator finner att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, då ska examinator ändra beslutet om det kan ske snabbt och enkelt och om det innebär att betyget inte sänks. Det framgår av 6 kap. 24 § i högskolförordningen (1993:100). Du kommer få besked om din omprövan har godkänts eller inte via mejl, alternativt via Skrivna tentor .

Begär omprövning av betyg 

Logga in på kth.se

Du behöver logga in på kth.se för att kunna se och skicka in formuläret.

Logga in här