Till innehåll på sidan

Byte av examinator

Om du har blivit underkänd på två examinationer för en kurs, eller en del av kurs, kan du ansöka om att byta examinator, om inte särskilda skäl talar emot det.

Om du har genomgått två examinationer för en kurs, eller en del av kurs, utan att bli godkänd kan du ansöka om att byta examinator, om inte särskilda skäl talar emot det. Det gäller även dig som studerar på forskarnivå.

Särskilda skäl som talar emot att utse en annan examinator kan vara att det inte finns en annan lämplig examinator. Det betyder att det inte är garanterat att du kommer få en annan examinator även om du ansöker om det. 

Beslut om att utse en annan examinator fattas av skolchef, men kan vidaredelegeras till grundutbildningsansvarig eller till forskarutbildningsansvarig.

Logga in på kth.se

Du behöver logga in på kth.se för att kunna se och skicka in formuläret.

Logga in här

Ansök om byte av examinator

Innehållsansvarig:info@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2023-11-23