Till innehåll på sidan

Lämna in handskriven text i Canvas

Det finns flera situationer där din handskrivna text skannas för att lämnas in i Canvas. Vid salstentamen kan examinatorn välja att importera de skannade tentorna, och vid hemuppgifter kan du själv behöva skanna och ladda upp uppgiften i Canvas. 

Vid salstenta kan examinatorn importera till Canvas

Om du ska skriva en salstenta och examinatorn meddelar att bedömningen görs i Canvas har examinatorn valt att använda KTH:s importfunktion för tentor. Du skriver och lämnar in din tenta som vanligt, och efter skrivningen kommer tentan att skannas för arkivering precis som när bedömningen görs på papper.

Om importfunktionen används så hämtas tentorna till en uppgift i Canvas och bedömningsarbetet genomförs där. Du kommer kunna se när tentorna har importerats in till Canvas och när bedömningen publicerats kan du se kommentarer och resultat.

Den bedömda tentan visas enbart i Canvas

Om tentan bedöms i Canvas så visas annoteringar och kommentarer enbart där, och inte under "Skrivna tentor".

Skanna själv för hemtentamen och inlämningsuppgifter

Om du skriver en examination för hand på papper kan du behöva skanna av den handskrivna texten med en app för att få ett PDF-dokument. Om du har appen "Canvas Student" installerad kan du via telefonen lämna in PDF-filen du scannat men du kan också föra över PDF-filen till din dator och slutligen ladda upp PDF-filen i Canvasuppgiften.

Det finns många tillgängliga appar för att skanna dokument. Om du sen tidigare är bekant med någon av dem, använd den som fungerar bäst för dig. Kom ihåg att kontrollera att appen stödjer det filformat som krävs för uppgiften, exempelvis PDF.

Exempel på appar för att skanna till PDF

Nedan finns exempel på appar som kan användas för att skanna uppgifter till PDF:er som kan lämnas in i Canvas. Tänk på att testa appen du ska använda i god tid inför ditt examinantionstillfälle så att du kan åtgärda eventuella tekniska problem.

Skanningsappar för iOS

Skanningsappar för Android

Innehållsansvarig:info@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2023-09-12