Till innehåll på sidan

Omprövning av betyg

Som student kan du inte överklaga ett betyg, men du kan begära omprövning av ett betygsbeslut.

Så fungerar omprövning av betyg

Som student kan du inte överklaga ett betyg, men du kan begära omprövning av ett betygsbeslut.

Om en examinator finner att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, då ska examinator ändra beslutet om det kan ske snabbt och enkelt och om det innebär att betyget inte sänks. Det framgår av 6 kap. 24 § i högskolförordningen (1993:100).

Formuläret öppnar under höstterminen 2022

Formuläret kommer publiceras här under höstterminen 2022.

Om du har frågor innan dess kan du vända dig till kursens studentexpedition. 

Fråga kursens studentexpedition

Innehållsansvarig:info@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2022-07-01