Till innehåll på sidan

Kursregistrering

Genom att kursregistrera dig meddelar du att du ska läsa den kurs som du är antagen till. Du måste registrera dig för att du ska kunna få tillgång till kursen i KTH:s kursplattform Canvas, kunna anmäla dig till tentamen och för att resultat ska kunna rapporteras. Dessutom är det en förutsättning för att beviljat studiemedel ska kunna betalas ut av CSN.

Kursregistrera dig via Ladok

I samband med kursstart ska du kursregistrera dig på de kurser som du är antagen till, annars riskerar du att förlora din plats på kursen. Kursregistreringen gör du via Ladok under rubriken Registrera.

Registrera dig via Ladok

Vilka datum registrering är öppen för din kurs hittar du i Ladok. Registreringsdatum skiljer sig om du läser en programkurs eller fristående kurs. Du hittar information om registreringsperioder längre ner på den här sidan.

Kom ihåg att du måste ha kursregistrerat dig för att bibehålla tillgången till kurserna i Canvas efter webbregistreringsperioden.

För kurser som går över ett terminsskifte, till exempel startar på höstterminen och fortsätter på våren, så måste du kursregistrera dig igen (fortsättningsregistrering).

Omregistrering

Vill du omregistrera dig på en eller flera kurser? Här kan du läsa mer om hur det går till och fylla i KTH:s omregistreringsformulär.

Omregistrering på kurs

Är kursregistreringen stängd?

I vissa fall kan det hända att registreringen har stängt när du behöver kursregistrera dig. Här kan du ansöka om att bli registrerad om kursregistrering är stängd.

Om kursregistreringen har stängt

Avbrott på kurs

Vill du avbryta studierna på en kurs efter att du har webbregistrerat dig ska du göra ett avbrott via Ladok  . Observera att vid avbrott tre veckor efter kursstart så kommer du som är betalningsskyldig student att behöva betala extra för eventuella nya kurser.

Tidigt avbrott på kurs

Registreringsperioder för kursregistrering

Du hittar alltid registreringsperioden för din kurs i Ladok. Vilka datum kursregistrering är öppen skiljer sig mellan programkurser och fristående kurser. Här kan du klicka direkt till din kurstyp:

Programkurser som följer läsperioder

Programkurser som inte följer ordinarie läsperioder eller terminstider

Fristående kurser

Programkurser som följer läsperioder

Många programkurser följer ordinarie läsperioder och då gäller nedan registreringsperioder.

Höstterminen 2023

Inför läsperiod 1: torsdag 24 augusti-måndag 4 september

Inför läsperiod 2: torsdag 26 oktober-måndag 6 november

Vårterminen 2024

Inför läsperiod 3: torsdag 11 januari-måndag 22 januari

Inför läsperiod 4: torsdag 14 mars-måndag 25 mars

Läsårsindelning med alla läsperioder

Programkurser som inte följer ordinarie läsperioder eller terminstider

Vissa programkurser startar utanför läsperioderna och då gäller nedan registreringsperioder.

Kurser som startar senare än första veckan i läsperioden

Kurser som startar efter första veckan i en läsperiod har öppet för webbregistrering fr.o.m. torsdag veckan innan läsperioden startar t.o.m. måndag i veckan efter startveckan för kursen.

Till exempel: Läsperioden börjar måndag 28 augusti, men din kurs startar måndag 11 september. Registreringsperioden för din kurs kommer då vara torsdag 24 augusti - måndag 18 september.

Förberedande introduktionskurser

Förberedande introduktionskurser har öppet för webbregistrering fr.o.m. torsdag veckan innan kursen startar t.o.m. måndag veckan efter startveckan för kursen (totalt 12 dagar).

Fristående kurser

Fristående kurser har öppet för webbregistrering fr.o.m. två veckor före kurstillfällets start t.o.m. onsdagen före kurstillfällets start.

Till exempel: Om din kurs exempelvis börjar måndag 28 augusti är kursregistrering öppen måndag 14 augusti–onsdag 23 augusti.

Inför en ny termin

Om du kommit efter i dina programstudier kan du kontakta en studievägledare för att få hjälp med att planera de fortsatta studierna.

Om du planerar att göra ett studieavbrott eller vill avbryta dina studier för gott ska du ansöka om studieuppehåll eller studieavbrott.

Studieuppehåll och studieavbrott

Är du doktorand?

Är du forskarstuderande behöver du, förutom att kursregistrera dig på dina kurser, också registrera dig på ditt forskningsarbete. Det gör du både vid nyantagning och därefter i början av varje halvår. 

Registrering på forskningsarbete

Har du frågor?

Om du saknar en kursregistrering eller har frågor om kursregistrering eller omregistrering för en specifik kurs ska du vända dig till din studentexpedition.

Studentexpeditioner

Om du inte är antagen till en kurs som du har anmält dig till ska du vända dig till din studievägledare.

Studie- och karriärvägledning

Här hittar du svar på vanliga frågor om Ladok.

Frågor och svar om Ladok

Innehållsansvarig:info@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2023-08-28