Till innehåll på sidan

Läsårsindelning och viktiga datum

Här hittar du datum för läs- och tentaperioder samt andra viktiga datum som är bra att ha koll på. Dessutom har vi samlat alla anmälningsdatum för kurser, tentor och masterprogram.

På den här sidan hittar du nuvarande läsårsindelning och andra viktiga datum 2022–2023.

Kommande läsår 2023–2024 (KTH Intranät)

Tidigare läsår 2021–2022 (KTH Intranät)

Innan terminsstart hösttermin 2022

Datum Aktivitet

15 augusti

Upprop för nyantagna studenter
15–27 augusti Mottagning och inledande veckor
15–27 augusti Omtentaperiod 4
25 augusti Rektors mottagning (årkurs 1)

Hösttermin 2022: 29 augusti 2022–16 januari 2023

Datum Aktivitet
29 augusti–14 oktober Läsperiod 1
25 augusti–5 september Kursregistrering läsperiod 1
20 september–4 oktober Anmälan till tentaperiod 1
20–28 oktober Tentaperiod 1
31 oktober–16 december Läsperiod 2
27 oktober–7 november Kursregistrering läsperiod 2
1–15 november Anmälan till kurs inom program för VT23
21 november–5 december Anmälan till omtentaperiod 1
29 november–13 december Anmälan till tentaperiod 2
19–22 december Omtentaperiod 1
3–11 januari Kursregistrering läsperiod 3 , för fristående kurser
9–16 januari Tentaperiod 2

Vårtermin 2023: 17 januari 2023–5 juni 2023

Datum Aktivitet
12–23 januari Kursregistrering läsperiod 3 , för programkurser
17 januari–6 mars Läsperiod 3
8–22 februari Anmälan till tentaperiod 3
6–16 mars Kursregistrering läsperiod 4 , för fristående kurser
9–23 mars Anmälan till omtentaperiod 2
10–17 mars Tentaperiod 3
16–27 mars Kursregistrering läsperiod 4 , för programkurser
20 mars–23 maj Läsperiod 4
11–14 april Omtentaperiod 2
27 april–11 maj Anmälan till tentaperiod 4
1–15 maj Anmälan till kurs inom program för HT23
1–15 maj Anmälan till masterprogram med start HT23
8–22 maj Anmälan till omtentaperiod 3
29 maj–5 juni Tentaperiod 4
7–9 juni Omtentaperiod 3
29 juni–27 juli Anmälan till omtentaperiod 4

Så är läsåret indelat

Läsåret är indelat i två terminer om vardera tjugo veckor. Höstterminen börjar i augusti och slutar i januari. Vårterminen börjar i januari och slutar i juni. Varje termin är indelad i två perioder om cirka sju veckor, som följs av eget arbete och tentamen. Varje period följs också av tid för omtentor, eller mer tid för eget arbete. Denna period kan infalla lite olika beroende på hur kalenderåret ser ut.