Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Läsårsindelning och viktiga datum

Här hittar du datum för läs- och tentaperioder samt andra viktiga datum som är bra att ha koll på. Dessutom har vi samlat alla anmälningsdatum för kurser, tentor och masterprogram.

På den här sidan hittar du nuvarande läsårsindelning och andra viktiga datum 2024–2025.

Kommande läsår 2025–2026

Tidigare läsår 2023–2024 (KTH Intranät)

 Innan terminsstart hösttermin 2024

 Datum Aktivitet
27 juni-25 juli Anmälan till omtentaperiod 4 , för föregående läsår
9 augusti Introduktionsdag för nya studenter

12 augusti

Upprop för nyantagna studenter
12-21 augusti Kursregistrering läsperiod 1 , fristående kurser
12–24 augusti Mottagning och inledande veckor
12-24 augusti Omtentaperiod 4 , för föregående läsår
24 augusti Rektors mottagning (årkurs 1)

Hösttermin 2024: 26 augusti 2024–13 januari 2025

Datum Aktivitet
22 augusti–2 september Kursregistrering läsperiod 1 , programkurser
26 augusti–11 oktober

 Läsperiod 1

17 september-1 oktober Anmälan till tentaperiod 1
14-23 oktober Kursregistrering läsperiod 2 , fristående kurser
17-25 oktober Tentaperiod 1
24 oktober–4 november

Kursregistrering läsperiod 2 , programkurser

28 oktober–13 december Läsperiod 2
1–15 november Anmälan till kurs inom program för VT25
14-28 november Anmälan till omtentaperiod 1
28 november-12 december Anmälan till tentaperiod 2
16–19 december Omtentaperiod 1
7–13 januari Tentaperiod 2
31 december-8 januari Kursregistrering läsperiod 3 , fristående kurser

Vårtermin 2025: 14 januari–2 juni 2025

Datum Aktivitet
9–20 januari Kursregistrering läsperiod 3 , programkurser
14 januari–3 mars Läsperiod 3
5-19 februari Anmälan till tentaperiod 3
3-12 mars Kursregistrering läsperiod 4 , fristående kurser
7–14 mars Tentaperiod 3
13–24 mars Kursregistrering läsperiod 4 , programkurser
17 mars–20 maj Läsperiod 4
20 mars-3 april Anmälan till omtentaperiod 2
22–25 april Omtentaperiod 2
24 april-8 maj Anmälan till tentaperiod 4
1–15 maj Anmälan till kurs inom program för HT25
1–15 maj Anmälan till masterprogram med start HT25
1-15 maj Anmälan till omtentaperiod 3
26 maj–2 juni Tentaperiod 4
3–7 juni Omtentaperiod 3
26 juni-24 juli Anmälan till omtentaperiod 4
11-23 augusti Omtentaperiod 4

Så är läsåret indelat

Läsåret är indelat i två terminer om vardera tjugo veckor. Höstterminen börjar i augusti och slutar i januari. Vårterminen börjar i januari och slutar i juni. Varje termin är indelad i två perioder om cirka sju veckor, som följs av eget arbete och tentamen. Varje period följs också av tid för omtentor, eller mer tid för eget arbete. Denna period kan infalla lite olika beroende på hur kalenderåret ser ut.