Till innehåll på sidan

Läsårsindelning och viktiga datum

Här hittar du datum för läs- och tentaperioder samt andra viktiga datum som är bra att ha koll på. Dessutom har vi samlat alla anmälningsdatum för kurser, tentor och masterprogram.

På den här sidan hittar du nuvarande läsårsindelning och andra viktiga datum 2023–2024.

Kommande läsår 2024–2025 (KTH Intranät)

Tidigare läsår 2022–2023 (KTH Intranät)

Hösttermin 2023: 28 augusti 2023–15 januari 2024

Datum Aktivitet
24 augusti–4 september Kursregistrering läsperiod 1 , för programkurser
28 augusti–13 oktober Läsperiod 1
19 september–3 oktober Anmälan till tentaperiod 1
16–25 oktober

Kursregistrering läsperiod 2 , för fristående kurser

19–27 oktober Tentaperiod 1
30 oktober–15 december Läsperiod 2
26 oktober–6 november Kursregistrering läsperiod 2 , för programkurser
1–15 november Anmälan till kurs inom program för VT24
16–30 november Anmälan till omtentaperiod 1
30 november–14 december Anmälan till tentaperiod 2
18–21 december Omtentaperiod 1
2–10 januari Kursregistrering läsperiod 3 , för fristående kurser
8–15 januari Tentaperiod 2

Vårtermin 2024: 16 januari 2024–3 juni 2024

Datum Aktivitet
11–22 januari Kursregistrering läsperiod 3 , för programkurser
16 januari–4 mars Läsperiod 3
7–21 februari Anmälan till tentaperiod 3
29 februari–14 mars Anmälan till omtentaperiod 2
4–13 mars Kursregistrering läsperiod 4 , för fristående kurser
8–15 mars Tentaperiod 3
14–25 mars Kursregistrering läsperiod 4 , för programkurser
15 mars–15 maj Anmälan för reserverad plats efter Teknisk basutbildning
18 mars–21 maj Läsperiod 4
2–5 april Omtentaperiod 2
23 april–7 maj Anmälan till tentaperiod 4
1–15 maj Anmälan till kurs inom program för HT24
1–15 maj Anmälan till masterprogram med start HT24
2–16 maj Anmälan till omtentaperiod 3
27 maj–3 juni Tentaperiod 4
4–7 juni Omtentaperiod 3
27 juni–25 juli Anmälan till omtentaperiod 4
12–24 augusti Omtentaperiod 4

Innan terminsstart hösttermin 2024

Datum Aktivitet

12 augusti

Upprop för nyantagna studenter
12–24 augusti
24 augusti Rektors mottagning (årkurs 1)

Så är läsåret indelat

Läsåret är indelat i två terminer om vardera tjugo veckor. Höstterminen börjar i augusti och slutar i januari. Vårterminen börjar i januari och slutar i juni. Varje termin är indelad i två perioder om cirka sju veckor, som följs av eget arbete och tentamen. Varje period följs också av tid för omtentor, eller mer tid för eget arbete. Denna period kan infalla lite olika beroende på hur kalenderåret ser ut.