Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kommande läsår 2024–2025

Här hittar du läsårsindelning för det kommande läsåret med läs- och tentaperioder samt andra viktiga datum som är bra att ha koll på.

På den här sidan hittar du kommande läsårsindelning och andra viktiga datum 2024–2025. Sidan kan komma att uppdateras. 

Nuvarande läsår 2023–2024

Tidigare läsår 2022–2023 (KTH Intranät)

Innan terminsstart hösttermin 2024

Hösttermin 2024: 26 augusti 2024–13 januari 2025

Datum Aktivitet
12-21 augusti Kursregistrering läsperiod 1 , fristående kurser
22 augusti–2 september Kursregistrering läsperiod 1 , för programkurser
26 augusti–11 oktober

 Läsperiod 1

14-23 oktober Kursregistrering läsperiod 2 , fristående kurser
17-25 oktober Tentaperiod 1
24 oktober–4 november

Kursregistrering läsperiod 2 , för programkurser

28 oktober–13 december Läsperiod 2
1–15 november Anmälan till kurs inom program för VT25
16–19 december Omtentaperiod 1
7–13 januari Tentaperiod 2

Vårtermin 2025: 14 januari–2 juni 2025

Datum Aktivitet
31 december-8 januari Kursregistrering läsperiod 3 , fristående kurser
9–20 januari Kursregistrering läsperiod 3 , för programkurser
14 januari–3 mars Läsperiod 3
3-12 mars Kursregistrering läsperiod 4 , fristående kurser
7–14 mars Tentaperiod 3
13–24 mars Kursregistrering läsperiod 4 , för programkurser
17 mars–20 maj Läsperiod 4
22–25 april Omtentaperiod 2
1–15 maj Anmälan till kurs inom program för HT25
1–15 maj Anmälan till masterprogram med start HT25
26 maj–2 juni Tentaperiod 4
3–5 juni Omtentaperiod 3

Så är läsåret indelat

Läsåret är indelat i två terminer om vardera tjugo veckor. Höstterminen börjar i augusti och slutar i januari. Vårterminen börjar i januari och slutar i juni. Varje termin är indelad i två perioder om cirka sju veckor, som följs av eget arbete och tentamen. Varje period följs också av tid för omtentor, eller mer tid för eget arbete. Denna period kan infalla lite olika beroende på hur kalenderåret ser ut.