Till innehåll på sidan

Tidigt avbrott på kurs (avbryta en kurs)

Vill du avbryta studierna på en kurs efter att du har webbregistrerat dig ska du göra ett avbrott via Ladok. Om du gör ett avbrott inom tre veckor från kursstart kan du söka kursen igen senare eller läsa en annan kurs.

Genom att kursregistrera dig meddelar du att du ska läsa den kurs som du är antagen till. Har du registrerat dig på en kurs du inte tänker gå, måste du meddela avbrott på kursen i Ladok. 

Ska du kunna söka kursen igen eller som programstudent läsa en annan kurs måste du meddela avbrott inom tre veckor efter kursstart. Om du avbryter en kurs inom de tre första veckorna efter kursstart är det alltså samma sak som att du aldrig har gått kursen. Observera att du som programstudent endast får ta kurser inom ramen för ditt program och dess poängbegränsningar. 

Om du får studiestöd från CSN kan avbrott på kurs påverka ditt studiestöd.  

Om du är avgiftsbetalande student och avbryter en kurs senare än tre veckor efter kursstart kommer du med största sannolikhet att överskrida det tillåtna antalet poäng och få betala för eventuella ytterligare kurser du anmäler dig till. 

För att avbryta en kurs du är registrerad på, logga in i Ladok, klicka på "Jag vill inte läsa denna utbildning" och bekräfta avbrottet. Om du inte kan meddela avbrottet via Ladok, vänligen kontakta kursen. 

Ladok  

Kontakta kurs 

Innehållsansvarig:info@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2023-10-12