Till innehåll på sidan

Plussning

Plussning innebär att du som student kan examineras i en kurs eller ett kursmoment på nytt trots att du redan är godkänd. Genom plussning får du en möjlighet att höja ditt betyg.

Vad är plussning?

Plussning innebär att du som student kan examineras i en kurs eller ett kursmoment på nytt trots att du redan är godkänd. Genom plussning får du en möjlighet att höja ditt betyg. Att plussa en kurs är ingen rättighet, men möjligheten kan ges om examinator finner det lämpligt. Möjligheten till plussning finns inte inom behörighetsgivande utbildning. Betyg på exempelvis examensarbete och vissa projektkurser kan inte plussas. 

Du kan endast ansöka om plussning i samband med att anmälningsperioden för tentamen är öppen. 

Se anmälningstider för tentamen på KTH

Oavsett om du tilldelats en plats eller inte, kommer du att meddelas senast en dag innan skrivningstillfället via e-post när placeringarna är slutförda.

Formuläret öppnar under höstterminen 2022

Formuläret kommer publiceras här under höstterminen 2022.

Om du har frågor innan dess kan du vända dig till kursens studentexpedition. 

Fråga kursens studentexpedition

Innehållsansvarig:info@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2022-07-01