Till innehåll på sidan

Om enheten för Redovisning, Finansiering, Nationalekonomi och Organisation

Enheten för Redovisning, Finansiering, Nationalekonomi och Organisation
(AFEO) arbetar brett inom fältet för ekonomiredovisning, finans, ekonomi och organisation.

Enheten är central för INDEK’s vision av att utbilda ingenjörer samt bedriva forskning inom det bredare området av industriell ekonomi och organisation.

Enheten erbjuder forskarutbildning och grundutbildning inom ämnena ekonomiredovisning, finans, ekonomi och organisation samt mycket mer.

Enhetschef

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2022-09-30