Till innehåll på sidan

Om enheten för Management & teknologi

Enheten för Management & teknologi fokuserar på strategisk verksamhetsledning i teknikbaserade organisationer. Vi bedriver undervisning och forskning i ett internationellt sammanhang i nära samverkan med industri och samhälle.

I centrum står utveckling av långsiktig effektivitet, teknikbaserade affärer samt hur man skapar goda arbetsförutsättningar för innovation, utveckling, tillväxt och transformation i olika industriella sammanhang.

Enhetens undervisning består av både avancerade och grundläggande kurser inom projektledning, verksamhetsutveckling, supply chain management, ledarskap och organisering, förändringsledning och många fler.

Forskningsområden

Forskningen inom enheten fokuserar på områden såsom:

 • Socio-tekniska system
 • Elektromobilitet
 • Smart underhåll
 • Affärsmodeller och systemisk innovation
 • Säkerhetsledningssystem
 • Lean produktutveckling
 • Agil projektledning
 • Supply chain risk management
 • Digitalisering inom supply chains
 • Ledarskapskulturer och organisationsförändring i hälsa- och sjukvården
 • Ledarskap och organisering av kunskapsarbete
 • Resultatbaserad styrning av akademin
 • Förändringsledning för digital transformation
 • Digitaliserade tjänstestrategier användande AI
 • Statligt stöd för digital transformation

Vår utgångspunkt är att skapa och sprida kunskap om de ledarskaps-, organisations- och managementutmaningar som ingenjörer möter i dagens och framtidens yrkesliv. 

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2020-06-18