Till innehåll på sidan

Research Initiative on Sustainable Industry and Society (IRIS)

IRIS har som mål att skapa starka forskningsmiljöer inom ITM, och att stimulera nya samarbeten inom och utanför skolan. Genom samarbete och helhetsperspektiv strävar vi efter att öka effekten av vår forskning på vägen mot ökad hållbarhet för industri och samhälle.

Illustration

Tvärvetenskap för en ny industri

IRIS är en övergripande skolsatsning som gör det möjligt för forskare att samarbeta mellan olika avdelningar inom ITM och i gemensamma forskningsprojekt. Genom att anamma ett helhetsperspektiv strävar vi efter att öka effekten av vår forskning för både en mer hållbar industri och ett mer hållbart samhälle.

IRIS nyheter och blogg

Person i industriell miljö
Foto: ThisisEngineering, Unsplash.

Vinterskola på KTH om teknik och ledning för hållbar energiomställning

I mars 2023 lanseras ett tvärvetenskapligt kurspaket på KTH, utformat för att göra doktorander bättre rustade att möta de utmaningar och möjligheter som driver omvandling av energisystem och industrie...

Läs artikeln
3D-printad värmeväxlare
3D-printad värmeväxlare

Energiloop kan spara kostnader för industrin

KTH-forskare från olika discipliner går samman för att skapa en energiloop (elektricitet - spillvärme - elektricitet) med hjälp av en 3D-printad värmeväxlare. Detta sparar inte bara driftskostnader fö...

Läs artikeln
Dr Veena Singh (MSE) och Fabio Monetti (IIP)
Dr Veena Singh (MSE) och Fabio Marco Monetti (IIP) diskuterar erfarenheter av batteriproduktion samtidigt som batteriernas prestanda testas genom 1000-tals laddnings- och urladdningscykler.

Forskning om laddningsbara knappbatterier som ersätter litium med giftfria material

Institutionen för materialvetenskap (MSE) och institutionen för industriell produktion (IIP) vid ITM har inlett ett samarbete för att undersöka batterimaterial och batteriproduktionsprocesser. Syftet ...

Läs artikeln

Verksamhetsområden

Bild: Conny Schneider, Unsplash.

Område 1: Industriell transformation genom hållbar digitalisering

Ett område som undersöker hur tillgänglig digital teknik kan tillämpas på olika nivåer i industriella sammanhang för konkurrenskraft i cirkulära och delade ekonomier.

Område 3: Hållbara energisystem, infrastruktur och företag

Arbetar för en koldioxidneutral plattform, baserad på förnybar produktion och lagring av el, värme och kyla, med hög stabilitet och försörjningstrygghet – en central del av omvandlingen av energisystemet.

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2023-05-16