Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Område 1: Industriell transformation genom hållbar digitalisering

Ett område som undersöker hur tillgänglig digital teknik kan tillämpas på olika nivåer i industriella sammanhang för konkurrenskraft i cirkulära och delade ekonomier.

Bild: Conny Schneider, Unsplash.

Om forskningen

Industriell transformation är resultatet av två distinkta faktorer som agerar både utlösare och aktiverare: dels den grupp omfattande tekniska förändringar som är kända under namnet ”den fjärde industriella revolutionen”, dels den hållbarhetsdrivna utmaningen att på djupet transformera modeller för produkter, produktion och affärer. Inom detta område undersöker vi hur digital teknik kan tillämpas på olika nivåer i industriella sammanhang för att stödja resursdelning och skiftet mot en cirkulär ekonomi.

Konvergensen mellan digitalisering och hållbarhet har förvånande nog försummats under de tidiga stadierna i den fjärde industriella revolutionen. Men konvergensen får nu allt större uppmärksamhet. Det här forskningsområdet är placerat i forskningsfronten inom den här nya domänen och fokuserar på en rad delområden som ligger i skärningspunkten av de två huvudtrenderna. Dessa delområden är:

  • Teknologi relaterad till de breda områderna ”internet of things”, molnberäkning och maskininlärning har potential att möjliggöra mer resurseffektiva produktions- och logistiksystem och avancerad energiinfrastruktur.
  • Tekniker för visualisering, 3D-utskrift och digitala tvillingar möjliggör nya produktdesigner och utmanar logiken i den traditionella produktutvecklingsprocessen.
  • Teknologier för anslutning, fjärranalys och uppgraderingsbarhet möjliggör ökad funktionell försäljning, där försäljning av fysiska produkter ersätts med tillhandahållande av funktionella tjänster.
  • Sensorteknologier i kombination med big data-analys möjliggör optimering av system och bättre förståelse för intressenternas beteenden.

Nyckelområden

  • Tillämpning av digital teknik i industriella sammanhang, exempelvis för datainsamling, dataöverföring, cloud computing, dataanalys och maskininlärning.
  • Den digitala teknikens inverkan på etablerade företag och framväxande industrier.
  • Industriella processer som möjliggör övergången till cirkulära ekonomier och delningsekonomier.

Läs om forskningsprojekten på den engelska sidan: Resarch projects

Koordinatorer