Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

IRIS – född tvärvetenskaplig

IRIS är en övergripande skolsatsning som gör det möjligt för forskare att samarbeta mellan olika avdelningar inom ITM och i gemensamma forskningsprojekt. Genom att anamma ett helhetsperspektiv strävar vi efter att öka effekten av vår forskning för både en mer hållbar industri och ett mer hållbart samhälle.

illustration
De fyra forskningsområdena möjliggör tvärvetenskapliga projekt inom IRIS.

ITM-skolans uppdrag är, i enlighet med utvecklingsplanen, att leda omställningen mot en utsläppsfri industri för ett hållbart samhälle som kännetecknas av nya produkt- och tjänstedesigner, nya material, nya affärsmodeller, hållbara energisystem, återvinning, återanvändning och återtillverkning.

KTH:s kvalitetssäkringsverksamhet, Research Accessment Exercise (RAE) 2012 påvisade att ITM hade styrkor inom många av dessa områden. RAE-övningen synliggjorde även möjligheten för KTH att öka sitt inflytande inom dessa områden genom att sammanhålla aktiviteter mellan avdelningarna på skolan.

Detta ledde till bildandet av IRIS-projektet 2019. Med en budget på 80 miljoner kronor är IRIS troligen ett av de största enskilda initiativen som drivs av ITM-skolan.

Organisationsstrukturen inom IRIS-projektet utformades för att underlätta samarbete över avdelningsgränser:

  • Projektet är organiserat i forskningsområden som vart och ett involverar forskare från två eller tre institutioner.
  • Varje forskningsområde har två koordinatorer, från olika institutioner.

RIS är indelat i fyra forskningsområden som alla har ett specifikt forskningstema. De fyra IRIS-områdena är:

  1. Industriell transformation genom hållbar digitalisering
  2. Integrerad mekanik, komponenter och materialdesign, inklusive additiv tillverkning
  3. Hållbara energisystem, infrastruktur och företag
  4. Innovationsledning, innovations-ekosystem och entreprenörskap.

Inom varje område finns flera projekt som forskar kring områdets tema.