Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Område 2: Integrerad mekanik, komponenter och materialdesign, inklusive additiv tillverkning

Initiering och förstärkning av forskningsaktiviteter och infrastruktur som främjar samtidig design och optimering av material, system och tillverkningsprocesser.

Printer
Foto: Maria Teneva, Unsplash.

Om forskningen

Komponentdesign, tillverkning och materialdesign/val är i praktiken beroende av varandra. Ändå, med etablerad teknik, i syfte att ge fokus och djup, är dessa distinkta silor i både forskning och praktik. Komponent- och tillverkningssilorna har var och en utgångspunkt i sina egna "designregler", vilket skapar en innovationsklyfta med materialdesign. Problemet i både forskning och praktik är att det måste finnas en återgång till ett tvärvetenskapligt perspektiv för att det ska vara möjligt att använda sig av ny teknik.

Med utgångspunkt i detta tar området därför upp behovet av:

  • En arbetsstyrka med förståelse för tvärvetenskapliga grunder och tänkande på systemnivå via utbildnings- och träningsaktiviteter.
  • Forskning som både tar hänsyn till materialdesign, komponentdesign, tillverkningsprocesser och komponentprestanda.

Aktiviteter

Metal objects

Akademisk konferens för additiv tillverkning – uppdaterat program

Swedish Arena for Additive Manufacturing of Metals akademiska konferens 2023 äger rum på Jernkontoret i Stockholm, 11–12 januari. Konferensen är en tillfälle för akademiker som arbetar med AM för metall att träffas.

Program: Academic Conference 2023-Program-SD (pdf 149 kB)

Webbplats: (Eng)

Områdets färdplan

Det vi har uppnått hittills är:

  • Format en gemensam förståelse för de gemensamma forskningsintressena inom ITM-skolan, särskilt när det gäller additiv tillverkning.
  • Utvecklat och genomfört tvärvetenskapliga kurser på magister- och doktorandnivå.
  • Investerat i ny forskningsinfrastruktur - en EBM (Electron Beam Additive Manufacturing Machine) som kan användas med öppen källkod för att undersöka ett brett spektrum av potentiella AM-parametrar.
  • Arrangerat och lett utbildningssessioner för forskare över hela ITM-skolan i hur man säkert använder EBM.

Det nuvarande stadiet i vår färdplan är:

  • Vi kommer hålla i ett antal "hackathons" för att bedöma fallproblem från industrin. Vi kommer då bedriva explorativ forskning för att ta fram genomförbara projektplaner i syfte att forma forskningslösningar.

Läs om forskningsprojekten på den engelska sidan: Research projects

Koordinatorer