Till innehåll på sidan

Varför vara en del av IRIS

Att arbeta interdisciplinärt är ett äventyr. Du kan lära dig mycket om dig själv och dina kompetenser genom att arbeta tillsammans med människor med andra perspektiv och infallsvinklar. Du får dessutom chansen att lägga en större bit av pusslet – och får därmed chansen att se vad dina och olika insatser har för betydelse i praktiken.

Foto från Pixabay.

Du kan vara en del av IRIS på flera olika sätt. Innan du ger dig ut på det äventyr som IRIS är kan det vara bra med lite förberedelser. Här hittar du guider som är tänkta att hjälpa dig i arbetet innan, under och efter projektet.

Att vara en del av IRIS som forskare

Att vara en del av IRIS som forskare ger dig möjlighet att bidra med din expertis till ett tvärvetenskapligt projekt. Att vara en del av IRIS kommer utmana antaganden från din akademiska kärndisciplin. Det betyder också att du måste lätta på innebörden av det forskningsproblem som undersöks samt förhandla forskningen ska bedrivas för att säkerställa att alla discipliner kan göra en meningsfull insats i forskningsprojektet.

Att vara en del av IRIS som områdeskoordinator

Att vara en del av IRIS som områdeskoordinator ger dig möjligheten att samordna en portfölj av forskningsprojekt. En sådan samordning går ut på att identifiera gemensamma drag och skillnader mellan projekt. Det handlar även om att se hur de olika forskningsprojekten inom området kommer fram till mer holistiska forskningsresultat.

Att vara en del av IRIS som styrgruppsmedlem

Att vara en del av IRIS som styrgruppsmedlem ger dig möjligheten att bidra till att bedöma inriktning och resultat för en ny forskningsprojektportfölj, både när det gäller dess omfattning och finansieringsvärde. Du får en inblick i hur forskningsportföljen når fram till mer holistiska forskningsresultat samt utvecklar ITM-organisationens samarbetsförmåga.

Att vara en del av IRIS som ITM prefekt

Att vara en del av IRIS som ITM prefekt ger dig möjlighet att bygga vidare på styrkorna hos din institution genom att forma tvärvetenskapliga broar med andra starka forskargrupper på skolan.

Läs mer om de olika rollerna inom IRIS: Olika sätt att vara en del av IRIS

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2022-03-08