Till innehåll på sidan

Område 4: Innovationsledning, innovations-ekosystem och entreprenörskap

Initiativ för forskning inom innovations- och företagsekosystem och infrastruktur. Forskningen fokuserar på bedömning av hållbarhetsrelaterade aktiviteter hos industriföretag, där de stora datamängder som genereras är en viktig informationskälla.

Foto: Fabio Bracht, Unsplash.

Om forskningen

Syftet med området är att stärka ITM som en miljö för forskning inom innovationsledning, innovationsekosystem och entreprenörskap. Till följd av detta är alla insatser inom området innovationsekosystem, innovationsledning och entreprenörskap (II&E) inriktade på följande mål i ITM:s utvecklingsplan 2018–2023: "ITM utgör en miljö för I&E [innovation och entreprenörskap] forskning och utbildning som är internationellt erkänd och attraktiv för studenter, forskare och externa intressenter.”

Områdets samordnare och andra forskare bedriver forskning som främst handlar om hållbarhetsrelaterade prestationer hos industriföretag. En viktig datainput till forskningen inkluderar framväxande data om miljömässigt, socialt och bolagsmässigt ansvar (ESG) som företag i allt högre grad rapporterar utöver finansiella data.

Aktiviteter

Forskningsområdet arrangerar aktiviteter som syftar till att stärka befintliga, och bygga nu, nätverk som involverar intressenter från ITM såväl som internationella och nationella intressenter. Sådana aktiviteter inkluderar till exempel föreläsningar, workshops, besök från forskare och ska skötas och planeras av koordinatorer.

Läs om forskningsprojekten på den engelska sidan: Research projects

Koordinatorer

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2022-03-08