Utbildning på skolan

Skolan bedriver utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Grund- och avancerad nivå

Skolan har följande utbildningsprogram inom grund- och avancerad nivå:

  • fem civilingenjörsprogram.
  • ett högskoleingenjörsprogram.
  • nio 2-åriga masterprogram.
  • tre 1-åriga masterprogram.
  • två Erasmus Mundusprogram.

Populära utbildningsprogram

Skolans utbildningsprogram är populära och söktrycket är högt.

Skolans program är under ständig utveckling och vi arbetar mycket med uppföljning av kurser och hela utbildningarna. Varje program har en programansvarig som är ansvarar för utbildningens innehåll. Vidare är en utbildningshandläggare och en studievägledare knuten till varje program.

Totalt har vi ca 2 800 heltidsstudenter, på grund- och avancerad nivå.

Forskarnivå

Utbildningen på forskarnivå bedrivs inom fem doktorsprogram (som ersätter de tidigare huvudämnena).

Totalt har skolan drygt 350 registrerade forskarstudenter.

Till sidans topp