Utbildning inom industriell teknik och management

Skolan har sju femåriga civilingenjörsutbildningar och tre högskoleingenjörsutbildningar. Skolan har tre magisterprogram och nio mastersprogram som alla leder till en Teknologie Mastersexamen. Utöver dessa finns Erasmus Mundus masterprogram och doktorsprogram.

Skolans utbildningsprogram är populära och söktrycket är högt. Skolans program är under ständig utveckling och vi arbetar mycket med uppföljning av kurserna och utbildningarna. Totalt har vi cirka 2 800 heltidsstudenter på grund- och avancerad nivå.

Civilingenjörsprogram

Civilingenjör och lärare 300 hp (CL)

Design och produktframtagning 300 hp (CDEPR)

Energi och miljö 300 hp (CENMI)

Industriell ekonomi 300 hp (CINEK)

Industriell teknik och hållbarhet, 300 hp (CITEH)

Materialdesign 300 hp (CMATD)

Maskinteknik 300 hp (CMAST)

Högskoleingenjörsprogram

Högskoleingenjör och högstadielärare 270 hp (LÄRGR)

Industriell teknik och produktionsunderhåll 180 hp (TIIPS)

Maskinteknik 180 hp (TIMAS)

Programansvariga

Masterprogram

Samtliga masterprogram har engelska som undervisningsspråk. Programmen vänder sig både till svenska studenter och till studenter från andra länder. Mastersprogrammen omfattar 120 högskolepoäng, dvs 2 år. För att söka till ett mastersprogram krävs en examen om minst 180 högskolepoäng från svensk högskola, eller motsvarande. Examen måste innehålla ämnen som är relevanta för mastersprogrammet som söks.

Engineering Design

Engineering Materials Science

Industrial Management

Integrated Product Design

Production Engineering and Management

Sustainable Energy Engineering

Sustainable Production Development

Erasmus Mundus program

Master's programme in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems (SELECT)

Master's programme in Turbomachinery Aeromechanical University Training (THRUST)

Magisterprogram

Två av magisterprogrammen har internationell antagning och ges på engelska och kan sökas av svenska såväl som utländska studenter. Magisterprogrammen omfattar 60 högskolepoäng, det vill säga ett år. För att vara behörig att söka till ett magisterprogram krävs det att den sökande har en examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp (120p), eller motsvarande. För flera program krävs dessutom specifika kurser eller att examen är inom ett relevant område.

Entrepreneurship and Innovation Management 60 hp

Forskarutbildning

Utbildningen på forskarnivå bedrivs inom olika doktorsprogram (som ersätter de tidigare huvudämnena). Totalt har skolan drygt 350 registrerade forskarstudenter.

  • Energi- och miljösystem

  • Industriell ekonomi och organisation

  • Industriell produktion

  • Maskinkonstruktion

  • Teknik och lärande

  • Teknisk materialvetenskap

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2019-08-20