Till innehåll på sidan

Utbildning inom industriell teknik och management

ITM-skolan har sju femåriga civilingenjörsutbildningar och tre högskoleingenjörsutbildningar. Skolan har tre magisterprogram och nio mastersprogram som alla leder till en Teknologie Mastersexamen. Utöver dessa finns doktorsprogram.

Skolans utbildningsprogram är populära och söktrycket är högt. Skolans program är under ständig utveckling och vi arbetar mycket med uppföljning av kurserna och utbildningarna. Totalt har vi cirka 2 800 heltidsstudenter på grund- och avancerad nivå.

Utbildningskanslier

På utbildningskansliet arbetar vi med frågor som rör skolans utbildningar och våra studenter, såväl inom grund- som forskarutbildning. Behöver du studievägledning, funderar på att plugga utomlands eller har åsikter för att utveckla våra kurser kan du vända dig till oss.

Studentexpeditioner

På studentexpeditionerna kan du få hjälp med passerkort, nycklar, omprövningar av resultat, studieintyg, kursregistrering med mera. 

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2020-08-26