Till innehåll på sidan

Forskarutbildning

Forskarutbildningen inom ITM-skolan bedrivs inom sex doktorsprogram – Energi- och miljösystem, Industriell ekonomi och organisation, Industriell produktion, Maskinkonstruktion, Teknisk materialvetenskap samt Utbildnings- och kommunikationsvetenskapliga studier.

Kvinna som tittar i mikroskop.

Forskarutbildning vid ITM-skolan

ITM-skolan samordnar forskarutbildning via sex doktorsprogram genom en mångfald av discipliner, bland annat grundläggande såväl som tillämpad forskning vilken relaterar till stora delar av den svenska industrin, t.ex. stål, fordons-, verkstads-och energirelaterad industri.

Doktorsprogrammen inkluderar även analyser av industriella och tekniska förändringar, innovationer, förvaltning och utformning av teknik, processer och företag. De kombinerar en hög specialisering inom viktiga forskningsområden på KTH med ett integrerad, industri-och tvärvetenskapligt tillvägagångssätt.

Doktorsprogram

  • Energi- och miljösystem
  • Industriell ekonomi och organisation
  • Industriell produktion
  • Maskinkonstruktion
  • Teknisk materialvetenskap
  • Utbildnings- och kommunikationsvetenskapliga studier

Doktorsprogram och ämnen (engelsk sida)

Forskarutbildningskurser

Forskarkurser per skola

Kontakt

Frågor kan skickas till phdsupport@itm.kth.se

Ansvariga för samtliga doktorsprogram

Forskarutbildningsansvariga

Mer information om forskarutbildning

Forskarutbildning inom ITM-skolan

Utbildning på forskarnivå på KTH

Lediga anställningar

Alla doktorandtjänster annonseras på KTH lediga jobb .

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2020-09-02