Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Forskarutbildning vid INDEK

INDEK ger högkvalitativ forskarutbildning som förbereder studenter att bli framgångsrika forskare, eller att avancera i sina valda yrkeskarriärer

Vår forskning handlar om att utveckla effektiva industriella organisationer, teknikbaserade företag och villkoren för innovation, organisationsutveckling och hållbar tillväxt inom industriella tillämpningar. Programmet är tvärvetenskapligt och kännetecknas av en mängd olika strategier och teoretiska perspektiv, vilket skapar en fruktbärande miljö för akademisk forskning.

Programmet erbjuder doktorandutbildning inom två forskarutbildningsämnen:

Industriell ekonomi och organisation

Denna utbildning gäller frågor om innovationshantering, organisation och marknadsföring inom etablerade industrier och tillväxtindustrier. Större delen av forskningen bedrivs på organisatorisk nivå, men undersökningar om samarbete mellan organisationer, industriell och teknisk omvandling samt mikroundersökningar om arbetsprocesser ingår också.

Nationalekonomi

Denna utbildning gäller frågor om produktion, distribution och konsumtion av varor och tjänster på industriell, nationell eller internationell analysnivå. Utmärkande för utbildningen i nationalekonomi på KTH är den starka tonvikten på ekonometrisk analys tillämpad på teknik, innovation och entreprenörskap.

Programmet omfattar fyra års heltidsstudier (240 poäng) med plats för cirka 100 aktiva doktorander.

Fakulteten har en tvärvetenskaplig bakgrund men är inriktad på ett gemensamt intresse för forskning i organisatoriska frågor inom området för teknik och industriell ekonomi. Våra fakultetsledamöter är framstående forskare och lärare som håller sig uppdaterade inom sina ämnen genom forskning och publikationer. Programmet främjar en nära samverkan mellan studenterna och fakulteten och varje doktorand ingår i ett forskarlag som specialiserar sig inom ett speciellt forskningsområde.

Kontakt