Till innehåll på sidan

Grundubildningar inom industriell teknik och management

ITM-skolan har sju femåriga civilingenjörsutbildningar och tre högskoleingenjörsutbildningar. Skolan har tre magisterprogram och nio mastersprogram som alla leder till en Teknologie Mastersexamen.

Grundnivå

Civilingenjörsprogram

Civilingenjör och lärare 300 hp (CL)

Design och produktframtagning 300 hp (CDEPR)

Energi och miljö 300 hp (CENMI)

Industriell ekonomi 300 hp (CINEK)

Industriell teknik och hållbarhet, 300 hp (CITEH)

Materialdesign 300 hp (CMATD)

Maskinteknik 300 hp (CMAST)

Högskoleingenjörsprogram

Högskoleingenjör och högstadielärare 270 hp (LÄRGR)

Industriell teknik och produktionsunderhåll 180 hp (TIIPS)

Maskinteknik 180 hp (TIMAS)

Avancerad nivå

Master- och magisterprogram

Master- och magisterprogram

Samtliga masterprogram har engelska som undervisningsspråk. Programmen vänder sig både till svenska studenter och till studenter från andra länder. Mastersprogrammen omfattar 120 högskolepoäng, dvs 2 år. För att söka till ett mastersprogram krävs en examen om minst 180 högskolepoäng från svensk högskola, eller motsvarande. Examen måste innehålla ämnen som är relevanta för mastersprogrammet som söks.

Två av magisterprogrammen har internationell antagning och ges på engelska och kan sökas av svenska såväl som utländska studenter. Magisterprogrammen omfattar 60 högskolepoäng, det vill säga ett år. För att vara behörig att söka till ett magisterprogram krävs det att den sökande har en examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp (120p), eller motsvarande. För flera program krävs dessutom specifika kurser eller att examen är inom ett relevant område.

Man och kvinna står framför industrimaskiner

Industriell teknik och management 

Aeroelasticitet i turbomaskiner  (Turbomachinery Aeromechanic University Training THRUST) (Gemensam utbildning)

Decentraliserade smarta energisystem  (Decentralized Smart Energy Systems)

Entreprenörskap och innovationsledning  (Entrepreneurship and Innovation Management) (60 hp)

Hållbar energiteknik  (Sustainable Energy Engineering)

Hållbar produktionsutveckling  (Sustainable Production Development)

Industriell ekonomi  (Industrial Management)

Industriell produktion  (Production Engineering and Management)

Industriell produktutveckling  (Engineering Design)

Innovativ uthållig energiteknik  (Innovative Sustainable Energy Engineering) (Nordic Five Tech)

Integrerad produktdesign  (Integrated Product Design)

Miljövänliga energisystem  (Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems SELECT) (Innovativ energiteknik / EIT InnoEnergy)

Teknik och ledning för energi- och miljösystem  (Management and Engineering of Environment and Energy ME3) (Gemensam utbildning)

Teknisk materialvetenskap  (Engineering Materials Science)

Hitta ITM's programansvariga på grund- och avancerad nivå

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2020-08-26