Till innehåll på sidan

Ansvariga för grundutbildningen på ITM

Grundutbildningsansvarig vid ITM-skolan (GA)

Skolans GA, ansvarar för skolans grundutbildning. GA rådgör med en utbildningsnämnd, som består av forskarutbildningsansvarig, programansvariga för utbildningsprogrammen, chefen för utbildningskansliet samt programansvariga studenter. 

Vice grundutbildningsansvarig med inriktning kvalitetsarbete

Vice grundutbildningsansvarig med inriktning hållbar utveckling

Programansvariga för Civilingenjörsprogram

Varje civilingenjörsprogram, högskoleingenjörsprogram och kompletterande utbildning har en programansvarig (PA) som ansvarar för utbildningens innehåll.

Civilingenjör och lärare (CLGYM)

Design och produktframtagning (CDEPR)

Energi och miljö (CENMI)

Industriell ekonomi (CINEK)

Industriell teknik och hållbarhet (CITEH)

Maskinteknik (CMAST)

Materialdesign (CMATD)

Programansvariga för Högskoleingenjörsprogram

Maskinteknik (TIMAS)

Industriell teknik och produktionsunderhåll (TIIPS)

Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9 (LÄRGR)

Programansvariga för andra program

Tekniskt basår (TBASE)

Tekniskt basår på distans med campusträffar (TBUDA)

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPULU)

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPUFU) 

Kompletterande utbildning

Programansvariga för Masterprogram

Industriell produktion (TPRMM)

Industriell produktutveckling (TIPUM)

Ansvarig för spåret Förbränningsmotorteknik

Ansvarig för spåret Maskinkonstruktion

Ansvarig för spåret Mekatronik

Integrerad produktdesign (TIPDM)

Hållbar energiteknik (TSUEM)

Teknisk materialvetenskap (TTMVM)

Industriell ekonomi (TINEM)

Entreprenörskap och innovationsledning (TEILM)

Hållbar produktionsutveckling (TITHM)

Aeroelasticitet i turbomaskiner (TAETM)

Miljövänliga energisystem (TMESM)

Teknik och ledning för energi- och miljösystem (TEEEM)

Innovativ uthållig energiteknik (TIEEM)

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2020-12-21