Hoppa till huvudinnehållet

Gabriel Montgomery

Profilbild av Gabriel Montgomery

Universitetsadjunkt

Detaljer

Adress
KVARNBERGAVÄGEN 12

Om mig

Gabriel Montgomery är anställd som adjunkt på ITM/HPU i Södertälje sedan 1 augusti 2018.

Under persioden 2019 till 2020 hade Gabriel uppdraget som vPA för HINGarna TIIPS och TIMAS

Sedan 1 december 2020 är Gabriel vGA på ITM-skolan med ansvar för frågor kopplade till studentsamverkan, kvalitetssystemet, industrisamverkan och livslångt lärande.


Kurser

Arbetsorganisation, verksamhetsstyrning och ledarskap (ML1610), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Beslutsmodeller och konsekvensbeskrivning (ML1108), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Elektroprojekt (EH1010), lärare | Kurswebb

Examensarbete inom Industriell teknik och produktionsunderhåll (ML160X), lärare | Kurswebb

Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå (LT200X), lärare | Kurswebb

Industriell projektledning och projektstyrning (ML1616), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Kvalitetsteknik och förbättringsarbete (ML1609), lärare, kursansvarig | Kurswebb

Management (HU1903), kursansvarig | Kurswebb

Maskinteknik, introduktionskurs (ML1110), lärare | Kurswebb

Matematik för ingenjörer (ML1000), lärare, assistent | Kurswebb

Projektkurs: underhåll och drift för hållbar produktion (ML1614), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Verksamhetsstyrning med tillämpad statistik (ML1111), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Profilbild av Gabriel Montgomery