Degree Project in Technology and Learning, Second Cycle

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kurswebben för examensarbetet på Civilingenjör och Lärare, LT200x

På denna sida hittar du information om examensarbetet. Saknar du något uppmuntras du att skriva en kommentar på kurswebben eller maila kursansvarig så kurswebben kan bli så utförlig som mjöligt. Det finns också en Facebook-grupp där du t.ex. kan diskutera med andra exjobbare, ställa frågor om exjobbet eller hitta samarbetspartners/opponenter. Adressen till den gruppen är https://www.facebook.com/groups/clgymexjobb/

Teachers

Feedback News