Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Examensarbete för Civilingenjör och Lärare

Välkommen till kurswebben för examensarbetet på Civilingenjör och Lärare! Examensarbetet är den avslutande kursen på programmet då du under en termin utför ett akademiskt arbete på avancerad nivå.

På denna sida hittar du all information om examensarbetet. Saknar du något uppmuntras du att skriva en kommentar på kurswebben eller maila kursansvarig så kurswebben kan bli så utförlig som mjöligt. Det finns också en Facebook-grupp där du t.ex. kan diskutera med andra exjobbare, ställa frågor om exjobbet eller hitta samarbetspartners/opponenter. Adressen till den gruppen är https://www.facebook.com/groups/clgymexjobb/

Observera att examensarbetskursen har ett något förändrat kursupplägg från hösten 2017. Mer info här: https://www.kth.se/social/course/LT200X/page/nytt-kursupplagg-for-examensarbeten-pa-c/

Feedback Nyheter