Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 41 2020 Show in My Schedule
Mon 5 oct 10:00-13:00 Seminarium
HT 2020
Seminar
Location: Digital
Week 44 2020 Show in My Schedule
Wed 28 oct 10:00-12:00 Information om exjobb VT21
HT 2020
Information Teachers: Helena Lennholm
Location: Digital
Note: Informationsträff

Informationsträff om examensarbete VT21. Några uppdragsgivare kommer också och berättar. Zoom-länk https://kth-se.zoom.us/j/5798685959

Välkomna önskar Helena Lennholm

Week 45 2020 Show in My Schedule
Mon 2 nov 09:00-12:00 Seminarium
HT 2020
Seminar
Location: Digital
Week 51 2020 Show in My Schedule
Mon 14 dec 09:00-17:00 Redovisning
HT 2020
Presentation
Location: Digital
Feedback News