Examensarbete för Civilingenjör och Lärare

Examensarbetet är den sista kursen i programmet Civilingenjör och Lärare. Innehållet i denna kurs skiljer sig dock ganska mycket från många andra kurser. Målet med denna kurs är att du skall lära dig att planera, genomföra, dokumentera och redovisa ett självständigt arbete samt opponera på en annan students arbete.

Du gör detta genom att identifiera ett forsknings- och utvecklingsområde inom teknik och lärande. Inom detta område väljer du sedan en eller flera frågeställning(ar), dvs. något som du skall undersöka/utreda. Själva arbetet består sedan av att läsa in dig på området, systematiskt samla material, analysera och bearbeta frågeställningen(arna) med vetenskaplig metodik samt att redovisa detta arbete. Examensarbetet genomförs antingen enskilt eller i par med en annan student på Civilingenjör och lärare.

Examensarbetskursen heter LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0 hp. Det är en kurs som ges av ITM-skolan på KTH med Pass/Fail som betygsskala. Om du påbörjat dina studier fr.o.m. hösten 2007  t.o.m. hösten 2014 så kan du efter anmälan hos kursansvarig läsa en av de äldre examensarbetskurserna SA210X som ges av KTH eller UMK900 som ges av SU med betygsskala A-F. En sådan anmälan skall göras innan kursen påbörjas.


Förkunskapskrav
För att bli antagen till kursen krävs att du har klarat minst 240 hp i programmet Civilingenjör och lärare. Samtliga kurser under åk 1–3 samt kurserna Lärande och bedömning, Projektstyrning och verksamhetsutveckling, Matematik-, teknik- och naturvetenskapsdidaktik skall vara avklarade med lägst betyget E. För studenter som har läst enligt en äldre utbildningsplan gäller motsvarande kurskrav enligt respektive utbildningsplan.

Krav på examensarbeten

Bedömningen av examensarbeten görs med stöd av kursplanens mål för respektive kurs och KTH:s centrala mål.

Mål och bedömningskriterier för examensarbetskurs Civilingenjör och lärare (pdf) (Pass/Fail)

Kursplan: LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0 hpTeacher Stefan Stenbom created page 30 May 2016

Teacher Stefan Stenbom changed the permissions 4 June 2016

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Stefan Stenbom edited 18 October 2016

Examensarbetet är den sista kursen i programmet Civilingenjör och Lärare. Innehållet i denna kurs skiljer sig dock ganska mycket från många andra kurser. Målet med denna kurs är att du skall lära dig att planera, genomföra, dokumentera och redovisa ett självständigt arbete samt opponera på en annan students arbete.

Du gör detta genom att identifiera ett forsknings- och utvecklingsområde inom teknik och lärande. Inom detta område väljer du sedan en eller flera frågeställning(ar), dvs. något som du skall undersöka/utreda. Själva arbetet består sedan av att läsa in dig på området, systematiskt samla material, analysera och bearbeta frågeställningen(arna) med vetenskaplig metodik samt att redovisa detta arbete. Examensarbetet genomförs antingen enskilt eller i par med en annan student på Civilingenjör och lärare.

Examensarbetskursen heter LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0 hp. Det är en kurs som ges av ECE-skolan på KTH med Pass/Fail som betygsskala. Om du påbörjat dina studier fr.o.m. hösten 2007  t.o.m. hösten 2014 så kan du efter anmälan hos kursansvarig läsa en av de äldre examensarbetskurserna SA210X som ges av KTH eller UMK900 som ges av SU med betygsskala A-F. En sådan anmälan skall göras innan kursen påbörjas.

Förkunskapskrav För att bli antagen till kursen krävs att du har klarat minst 240 hp i programmet Civilingenjör och lärare. Samtliga kurser under åk 1–3 samt kurserna Lärande och bedömning, Projektstyrning och verksamhetsutveckling, Matematik-, teknik- och naturvetenskapsdidaktik skall vara avklarade med lägst betyget E. För studenter som har läst enligt en äldre utbildningsplan gäller motsvarande kurskrav enligt respektive utbildningsplan. Krav på examensarbeten Bedömningen av examensarbeten görs med stöd av kursplanens mål för respektive kurs och KTH:s centrala mål.¶

Mål och bedömningskriterier för examensarbetskurs Civilingenjör och lärare (pdf) (Pass/Fail)¶

Kursplan: LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0 hp

Feedback News