News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

Scheduling staff created event Friday 19:48
 
Scheduling staff created event Friday 19:48
 
Scheduling staff created event Friday 19:48
 
Scheduling staff created event Friday 19:48
 
Scheduling staff created event Friday 19:48
 
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December at 03:51

['CLGYM_MAFY_5', 'CLGYM_TIKT_5', 'CLGYM_TEMI_5', 'CLGYM_MAFY_5', 'CLGYM_MAKE_5']

Scheduling staff edited 17 December at 03:51

['CLGYM_MAFYTEMI_5', 'CLGYM_TIKT_5', 'CLGYM_TEMIMAFY_5', 'CLGYM_MAKE_5']

Teacher Helena Lennholm edited 20 March at 18:39

RedovisningVentilering för LT200x VT20- enligt speciellt schema

Teacher Helena Lennholm edited 20 March at 18:40

Ventileringsseminarierna kommer antagligen att hållas på Zoom¶

Teacher Helena Lennholm edited 29 April at 14:19

Ventileringsseminarierna kommer antagligen att hållas på Zoom

Scheduling staff edited 8 May at 09:37

2ce773d5-3190-4588-8618-27ea2822000bDistans

Teacher Helena Lennholm edited 8 May at 11:11

Ventileringsseminarierna kommer att hållas på Zoom

Schema https://www.kth.se/social/course/LT200X/page/ventileringsschema-varen-2019/¶

Scheduling staff edited 9 May at 04:33

['CLGYM_MAFY_5', 'CLGYM_TEMI_5', 'CLGYM_TIKT_5', 'CLGYM_MAFY_5', 'CLGYM_MAKE_5']

Scheduling staff edited Friday 04:31

['CLGYM_MAFY_5', 'CLGYM_TEMIIKT_5', 'CLGYM_TIKTEMI_5', 'CLGYM_MAKE_5']

Scheduling staff edited Friday 18:22

['CLGYM_MAFY_5', 'CLGYM_TIKTMAKE_5', 'CLGYM_TEMI_5', 'CLGYM_MAKETIKT_5']

Scheduling staff edited yesterday at 04:31

['CLGYM_MAFY_5', 'CLGYM_MAKETIKT_5', 'CLGYM_TEMI_5', 'CLGYM_TIKTMAKE_5']

 
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December at 03:51

['CLGYM_MAFY_5', 'CLGYM_TIKT_5', 'CLGYM_TEMI_5', 'CLGYM_MAFY_5', 'CLGYM_MAKE_5']

Scheduling staff edited 17 December at 03:51

['CLGYM_MAFYTEMI_5', 'CLGYM_TIKT_5', 'CLGYM_TEMIMAFY_5', 'CLGYM_MAKE_5']

Teacher Helena Lennholm edited 20 March at 18:37

RedovisningVentilering för LT200x VT20- enligt speciellt schema

Teacher Helena Lennholm edited 20 March at 18:40

Ventileringsseminarierna kommer antagligen att hållas på Zoom¶

Teacher Helena Lennholm edited 29 April at 14:18

Ventileringsseminarierna kommer antagligen att hållas på Zoom

Scheduling staff edited 8 May at 09:37

2ce773d5-3190-4588-8618-27ea2822000bDistans

Teacher Helena Lennholm edited 8 May at 11:10

Ventileringsseminarierna kommer att hållas på Zoom

Schema https://www.kth.se/social/course/LT200X/page/ventileringsschema-varen-2019/¶

Scheduling staff edited 9 May at 04:33

['CLGYM_MAFY_5', 'CLGYM_TEMI_5', 'CLGYM_TIKT_5', 'CLGYM_MAFY_5', 'CLGYM_MAKE_5']

Scheduling staff edited Friday 04:31

['CLGYM_MAFY_5', 'CLGYM_TEMIIKT_5', 'CLGYM_TIKTEMI_5', 'CLGYM_MAKE_5']

Scheduling staff edited Friday 18:22

['CLGYM_MAFY_5', 'CLGYM_TIKTMAKE_5', 'CLGYM_TEMI_5', 'CLGYM_MAKETIKT_5']

Scheduling staff edited yesterday at 04:31

['CLGYM_MAFY_5', 'CLGYM_MAKETIKT_5', 'CLGYM_TEMI_5', 'CLGYM_TIKTMAKE_5']

 
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December at 03:51

['CLGYM_MAFY_5', 'CLGYM_TIKT_5', 'CLGYM_TEMI_5', 'CLGYM_MAFY_5', 'CLGYM_MAKE_5']

Scheduling staff edited 17 December at 03:51

['CLGYM_MAFYTEMI_5', 'CLGYM_TIKT_5', 'CLGYM_TEMIMAFY_5', 'CLGYM_MAKE_5']

Teacher Helena Lennholm edited 20 March at 18:37

RedovisningVentilering för LT200x VT20- enligt speciella schema

Ventileringsseminarierna kommer antagligen att hållas på Zoom¶

Teacher Helena Lennholm edited 20 March at 18:37

Ventilering för LT200x VT20- enligt speciellat schema

Teacher Helena Lennholm edited 29 April at 14:17

Ventileringsseminarierna kommer antagligen att hållas på Zoom

Scheduling staff edited 8 May at 09:37

2ce773d5-3190-4588-8618-27ea2822000bDistans

Teacher Helena Lennholm edited 8 May at 11:09

Ventileringsseminarierna kommer att hållas på Zoom

Schema https://www.kth.se/social/course/LT200X/page/ventileringsschema-varen-2019/¶

Scheduling staff edited 9 May at 04:33

['CLGYM_MAFY_5', 'CLGYM_TEMI_5', 'CLGYM_TIKT_5', 'CLGYM_MAFY_5', 'CLGYM_MAKE_5']

Scheduling staff edited Friday 04:31

['CLGYM_MAFY_5', 'CLGYM_TEMIIKT_5', 'CLGYM_TIKTEMI_5', 'CLGYM_MAKE_5']

Scheduling staff edited Friday 18:22

['CLGYM_MAFY_5', 'CLGYM_TIKTMAKE_5', 'CLGYM_TEMI_5', 'CLGYM_MAKETIKT_5']

Scheduling staff edited yesterday at 04:31

['CLGYM_MAFY_5', 'CLGYM_MAKETIKT_5', 'CLGYM_TEMI_5', 'CLGYM_TIKTMAKE_5']

 
April 2020
Scheduling staff created event 13 March at 08:52
Scheduling staff edited 20 March at 03:37

['CLGYM_54', 'CLGYM_45']

Scheduling staff edited 27 March at 03:36

['CLGYM_45', 'CLGYM_54']

Scheduling staff edited 3 April at 04:36

['LT200XHV201', 'LT200XVH201']

Scheduling staff edited 17 April at 08:54

Distans

Scheduling staff edited 9 May at 04:34

['LT200XVH201', 'LT200XHV201']

['CLGYM_54', 'CLGYM_45']

Scheduling staff edited Friday 20:23

['LT200XHV201', 'LT200XVH201']

['CLGYM_45', 'CLGYM_54']

 
Scheduling staff created event 28 February at 07:32
Scheduling staff edited 13 March at 08:22

['CLGYM_5']

Scheduling staff edited 13 March at 08:52

[{'user_id': 'u10m1c54', 'user_name': 'Helena Lennholm', 'user_acronym': 'lennholm'}]

['LT200XH201', 'LT200XV201']

['CLGYM_5', 'CLGYM_4']

Scheduling staff edited 20 March at 03:37

['CLGYM_54', 'CLGYM_45']

Teacher Helena Lennholm edited 20 March at 18:35

Information om exjobb HT20 eller senare

Informationsträff för dig som vill starta exjobbet i höst eller senare.¶

Träffen kommer att hållas på Zoom.¶

Scheduling staff edited 27 March at 03:36

['CLGYM_45', 'CLGYM_54']

Scheduling staff edited 3 April at 04:36

['LT200XHV201', 'LT200XVH201']

Teacher Helena Lennholm edited 14 April at 16:52

Informationsträff för dig som vill starta exjobbet i höst eller senare.

Träffen kommer att hållas på Zoom.; https://kth-se.zoom.us/j/5798685959

Scheduling staff edited 17 April at 08:54

Distans

Scheduling staff edited 9 May at 04:34

['LT200XVH201', 'LT200XHV201']

['CLGYM_54', 'CLGYM_45']

Scheduling staff edited Friday 20:23

['LT200XHV201', 'LT200XVH201']

['CLGYM_45', 'CLGYM_54']

 
Feedback News