News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

Scheduling staff created event 11 September at 10:59
Teacher Helena Lennholm edited 12 September at 11:16

Information om exjobb VT21

Informationsträff om examensarbete VT21. Några uppdragsgivare kommer också och berättar. Zoom-länk https://kth-se.zoom.us/j/5798685959¶

Välkomna önskar Helena Lennholm¶

Scheduling staff edited 18 September at 04:52

['CLGYM_TIKT_5', 'CLGYM_MAFYKE_5', 'CLGYM_MAKEFY_5', 'CLGYM_TEMI_5']

 
June 2020
Scheduling staff created event 29 May at 19:48
Scheduling staff edited 1 June at 09:11

['CLGYM_MAFY_5', 'CLGYM_TIKT_5', 'CLGYM_TEMI_5', 'CLGYM_MAKE_5']

Scheduling staff edited 10 June at 04:31

['CLGYM_MAFYKE_5', 'CLGYM_TEMI_5', 'CLGYM_TIKT_5', 'CLGYM_TEMI_5', 'CLGYM_MAKEMAFY_5']

Scheduling staff edited 18 June at 04:30

['CLGYM_MAKE_5', 'CLGYM_TEMI_5', 'CLGYM_TIKT_5', 'CLGYM_MAFY_5', 'CLGYM_TEMI_5']

Scheduling staff edited 22 June at 14:28

594d0f4b-7e2b-4056-bf08-7bfa46530393Digital

Scheduling staff edited 26 June at 04:31

['CLGYM_MAKETEMI_5', 'CLGYM_TIKT_5', 'CLGYM_MAFY_5', 'CLGYM_TEMIMAKE_5']

Scheduling staff edited 10 July at 04:31

['CLGYM_TEMIIKT_5', 'CLGYM_TIKTEMI_5', 'CLGYM_MAFYKE_5', 'CLGYM_MAKEFY_5']

 
Scheduling staff created event 29 May at 19:48
Scheduling staff edited 1 June at 09:11

['CLGYM_MAFY_5', 'CLGYM_TIKT_5', 'CLGYM_TEMI_5', 'CLGYM_MAKE_5']

Scheduling staff edited 10 June at 04:31

['CLGYM_MAFYKE_5', 'CLGYM_TEMI_5', 'CLGYM_TIKT_5', 'CLGYM_TEMI_5', 'CLGYM_MAKEMAFY_5']

Scheduling staff edited 18 June at 04:30

['CLGYM_MAKE_5', 'CLGYM_TEMI_5', 'CLGYM_TIKT_5', 'CLGYM_MAFY_5', 'CLGYM_TEMI_5']

Scheduling staff edited 22 June at 14:28

594d0f4b-7e2b-4056-bf08-7bfa46530393Digital

Scheduling staff edited 26 June at 04:31

['CLGYM_MAKETEMI_5', 'CLGYM_TIKT_5', 'CLGYM_MAFY_5', 'CLGYM_TEMIMAKE_5']

Scheduling staff edited 10 July at 04:31

['CLGYM_TEMIIKT_5', 'CLGYM_TIKTEMI_5', 'CLGYM_MAFYKE_5', 'CLGYM_MAKEFY_5']

 
Scheduling staff created event 29 May at 19:48
Scheduling staff edited 1 June at 09:11

Måndag 5 oktober 2020 kl 109:00 - 123:00

['CLGYM_MAFY_5', 'CLGYM_TIKT_5', 'CLGYM_TEMI_5', 'CLGYM_MAKE_5']

Scheduling staff edited 10 June at 04:31

['CLGYM_MAFYKE_5', 'CLGYM_TEMI_5', 'CLGYM_TIKT_5', 'CLGYM_TEMI_5', 'CLGYM_MAKEMAFY_5']

Scheduling staff edited 18 June at 04:30

['CLGYM_MAKE_5', 'CLGYM_TEMI_5', 'CLGYM_TIKT_5', 'CLGYM_MAFY_5', 'CLGYM_TEMI_5']

Scheduling staff edited 22 June at 14:28

594d0f4b-7e2b-4056-bf08-7bfa46530393Digital

Scheduling staff edited 26 June at 04:31

['CLGYM_MAKETEMI_5', 'CLGYM_TIKT_5', 'CLGYM_MAFY_5', 'CLGYM_TEMIMAKE_5']

Scheduling staff edited 10 July at 04:31

['CLGYM_TEMIIKT_5', 'CLGYM_TIKTEMI_5', 'CLGYM_MAFYKE_5', 'CLGYM_MAKEFY_5']

 
Scheduling staff created event 29 May at 19:48
Scheduling staff edited 1 June at 07:11

MånTisdag 145 september 2020 kl 09:00 - 12:00

Scheduling staff edited 1 June at 09:11

['CLGYM_MAFY_5', 'CLGYM_TIKT_5', 'CLGYM_TEMI_5', 'CLGYM_MAKE_5']

Scheduling staff edited 10 June at 04:31

['CLGYM_MAFYKE_5', 'CLGYM_TEMI_5', 'CLGYM_TIKT_5', 'CLGYM_TEMI_5', 'CLGYM_MAKEMAFY_5']

Scheduling staff edited 18 June at 04:30

['CLGYM_MAKE_5', 'CLGYM_TEMI_5', 'CLGYM_TIKT_5', 'CLGYM_MAFY_5', 'CLGYM_TEMI_5']

Scheduling staff edited 22 June at 14:28

594d0f4b-7e2b-4056-bf08-7bfa46530393Digital

Scheduling staff edited 26 June at 04:31

['CLGYM_MAKETEMI_5', 'CLGYM_TIKT_5', 'CLGYM_MAFY_5', 'CLGYM_TEMIMAKE_5']

Scheduling staff edited 10 July at 04:31

['CLGYM_TEMIIKT_5', 'CLGYM_TIKTEMI_5', 'CLGYM_MAFYKE_5', 'CLGYM_MAKEFY_5']

 
Scheduling staff created event 29 May at 19:48
Scheduling staff edited 1 June at 09:11

['CLGYM_MAFY_5', 'CLGYM_TIKT_5', 'CLGYM_TEMI_5', 'CLGYM_MAKE_5']

Scheduling staff edited 10 June at 04:31

['CLGYM_MAFYKE_5', 'CLGYM_TEMI_5', 'CLGYM_TIKT_5', 'CLGYM_TEMI_5', 'CLGYM_MAKEMAFY_5']

Scheduling staff edited 18 June at 04:30

['CLGYM_MAKE_5', 'CLGYM_TEMI_5', 'CLGYM_TIKT_5', 'CLGYM_MAFY_5', 'CLGYM_TEMI_5']

Scheduling staff edited 22 June at 14:08

Torsdag 3 september27 augusti 2020 kl 09:00 - 12:00

594d0f4b-7e2b-4056-bf08-7bfa46530393Digital

Scheduling staff edited 26 June at 04:31

['CLGYM_MAKETEMI_5', 'CLGYM_TIKT_5', 'CLGYM_MAFY_5', 'CLGYM_TEMIMAKE_5']

Scheduling staff edited 10 July at 04:31

['CLGYM_TEMIIKT_5', 'CLGYM_TIKTEMI_5', 'CLGYM_MAFYKE_5', 'CLGYM_MAKEFY_5']

 
April 2020
Scheduling staff created event 13 March 2020
Scheduling staff edited 20 March 2020

['CLGYM_54', 'CLGYM_45']

Scheduling staff edited 27 March at 03:36

['CLGYM_45', 'CLGYM_54']

Scheduling staff edited 3 April at 04:36

['LT200XHV201', 'LT200XVH201']

Scheduling staff edited 17 April at 08:54

Distans

Scheduling staff edited 9 May at 04:34

['LT200XVH201', 'LT200XHV201']

['CLGYM_54', 'CLGYM_45']

Scheduling staff edited 29 May at 20:23

['LT200XHV201', 'LT200XVH201']

['CLGYM_45', 'CLGYM_54']

 
Feedback News