Arbetsgången

Ett examensarbete går normalt igenom tre faser. Dessa är uppstartsfasen, genomförandefasen och redovisningsfasen.

Uppstartsfasen (terminen före själva arbetet genomförs)

Uppstartsfasen är det första steget i examensarbetet och är det som sker innan själva undersökningen börjar. Observera att detta görs terminen före själva arbetet skall genomföras. Ingående delar är att du skall:

 • komma fram till vilket område och vilken undersökning/utredning du vill utföra ditt arbete inom (möjlighet till handledning finns),
 • söka upp eventuell uppdragsgivare för ditt arbete,
 • ansöka om att läsa examensarbetskursen (via länk i Canvas),
 • skapa en exjobbsspecifikation för ditt arbete och lämna in den till kursansvarig (på Canvas)

Efter att du har ansökt om att gå kursen och lämnat in uppgiftsbeskrivningen kommer det kontrolleras att du uppfyller förkunskapskraven och kursansvarig kommer matcha arbetet med handledare.

Genomförandefasen

Genomförandefasen är den längsta fasen och består av själva undersökningen/utredningen. Ingående delar är att du skall:

 • tillsammans med handledare skapa en arbetsplan (inkl. tidsplan) för ditt arbete,
 • läsa in dig på ämnesområdets litteratur (t.ex. forskningsartiklar, böcker och rapporter),
 • läsa in dig på de vetenskapliga metoder du använder för ditt arbete,
 • genomföra din undersökning/utredning,
 • skriva en examensarbetsrapport (dvs. en akademisk uppsats).

Redovisningsfasen

Redovisningsfasen är då du presenterar din undersökning/utredning. I den skall du:

 • muntligt presentera ditt examensarbete vid ett ventileringsseminarium,
 • opponera på en annan students arbete,
 • göra korrigeringar i rapporten baserat på ventileringsseminariet och därefter,
 • lämna in din uppsats för slutlig bedömning.

Din prestation bedöms av examinatorn genom den skriftliga uppsatsen, din muntliga presentation och din opponering. Om arbetet har utförts i par gör examinatorn också en särskild granskning av studenternas egna förmåga.

Betygsrapportering
När du blir godkänd på ditt examensarbete så fyller din examinator i blanketten "Resultatrapport" och skickar den till kursansvarig som ser till att ditt betyg skrivs in i LADOK och att din rapport arkiveras i KTH:s publikationsdatabas DiVA.

Teacher Stefan Stenbom created page 27 May 2016

Teacher Stefan Stenbom changed the permissions 4 June 2016

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Feedback News