Hoppa till huvudinnehållet

Justin Chiu

Profilbild av Justin Chiu

Universitetslektor


Om mig

Lektor Docent Justin NingWei Chiu

Docent, Dr.-Ing., Tekn Lic, MSc, Civ.Ing.
Tel: +46 (0)8 790 7414
Skype: kth.egi.ekv
Adress: KTH, EGI. Brinellvägen 68, SE-10044 Stockholm, Sweden.

Lektor i Förnybar Energi, Kraft- & Värmeteknologi (EKV), Energiteknik (EGI), KTH Kungliga Tekniska Högskolan, Sverige.

Programsansvarig för Erasmus Mundus Dubbel Examen Mastersprogram, Decentraliserade Smarta Energisystem (TDSEM).

UNITE! European University Alliance PhD Board Faculty.

Ledamot i IEA, Energy Conservation through Energy Storage (ECES) Technical Collaboration Program (TCP).

Forskningsintressen

Energisystem och Effektivitetsförbättring, Förnybar Energi, Systemintegrering och Optimersering, Termoteknik, Energisystemdecentralisering, Fjärrvärme och Fjärrkyla, Energilagring, Polygeneration.


Kurser

Decentraliserade smarta energisystem i ett globalt energisystem (MJ2436), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Energilagring (MJ2386), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Examensarbete i Energisystem, hållbar utveckling och industriell ekonomi, grundnivå (MJ148X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom energiteknik, avancerad nivå (MJ218X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom hållbar energiteknik, grundnivå (MJ146X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom kraft- och värmeteknologi, avancerad nivå (MJ232X), examinator, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom kraft- och värmeteknologi, avancerad nivå (MJ233X), examinator, lärare | Kurswebb

Förnybar energi (MJ2411), lärare | Kurswebb

Förnybar energi, fortsättningskurs (MJ2412), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Polygenerering - småskaliga system (MJ2503), lärare | Kurswebb