Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Justin Chiu

Profilbild av Justin Chiu

Universitetslektor


Om mig

Lektor Docent Justin NingWei Chiu

Docent, Dr.-Ing., Tekn Lic, MSc, Civ.Ing.
Tel: +46 (0)8 790 7414
Skype: kth.egi.ekv
Adress: KTH, EGI. Brinellvägen 68, SE-10044 Stockholm, Sweden.

Lektor i Förnybar Energi, Kraft- & Värmeteknologi (EKV), Energiteknik (EGI), KTH Kungliga Tekniska Högskolan, Sverige.

Programsansvarig för Erasmus Mundus Dubbel Examen Mastersprogram, Decentraliserade Smarta Energisystem (TDSEM).

Ledamot i IEA, Energy Conservation through Energy Storage (ECES) Technical Collaboration Program (TCP) task 41.

Forskningsintressen

Energisystem och Effektivitetsförbättring, Förnybar Energi, Systemintegrering och Optimersering, Termoteknik, Energisystemdecentralisering, Fjärrvärme och Fjärrkyla, Energilagring, Polygeneration.


Kurser

Decentraliserade smarta energisystem i ett globalt energisystem (MJ2436), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Energilagring (MJ2386), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Energilagring (FMJ3386), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Examensarbete i Energisystem, hållbar utveckling och industriell ekonomi, grundnivå (MJ148X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom energiteknik, avancerad nivå (MJ218X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom hållbar energiteknik, grundnivå (MJ146X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom kraft- och värmeteknologi, avancerad nivå (MJ232X), examinator, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom kraft- och värmeteknologi, avancerad nivå (MJ233X), examinator, lärare | Kurswebb

Förnybar energi (MJ2411), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Förnybar energi (MJ2526), examinator | Kurswebb

Kunskapsaspekter inom energiteknik (FMJ3336), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Polygenerering - småskaliga system (MJ2503), lärare | Kurswebb