MJ2411 Förnybar energi 6,0 hp

Renewable Energy Technology

Kursen ges på engelska.

För kursbeskrivning se den engelska versionen.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Syftet med den här kursen är att ge en överblick av de mest betydelsefulla förnybara energikällorna och tekniken för att utnyttja dessa i ett brett intervall av energisystem från enkla till state-of-the-art. Efter att ha slutfört kursen ska studenten kunna:

 • Beskriva grundprinciperna och huvudegenskaperna för olika förnybara energikällor och deras åtskillnad från fossila bränslen
 • Beskriva bastekniken för att utnyttja och omvandla förnybar energi
 • Identifiera de samhällsmässiga och miljömässiga effekterna som orsakas av nuvarande energisystem baserade på fossila bränslen  
 • Beskriva huvudkomponenterna i olika förnybara energisystem
 • Jämföra olika förnybara energitekniker och välja den mest lämpliga utifrån lokala förutsättningar
 •  Utföra enklare tekno-ekonomiska beräkningar av förnybara energisystem
 • Utföra och jämföra miljömässiga utvärderingar av förnybara energisystem och konventionella fossilbaserade system
 • Designa förnybar/hybrid energisystem som möter specifika energikrav, som är ekonomiskt försvarbara och som har minimal effekt på miljön
 • Föreslå den bästa kombinationen av tekniska lösningar att minimera utsläppen av växthusgaser och öka uthålligheten i existerande energissystem i specifika områden 
 • Diskutera hur lokala energikällor (både förnybara och icke-förnybara) bäst kan utnyttjas för att uppnå ett uthålligt energisystem

Kursens huvudsakliga innehåll

 1. Introduktion till förnybar energi
 2. Solenergi
 3. Vindkraft
 4. Bioenergi
 5. Vattenkraft
 6. Energilagring 

Behörighet

Civilingenjör/ingenjör med kandidatexamen/3-årig ingenjörsexamen eller motsvarande utbildningsnivå samt förkunskaper motsvarande MJ1112 Termodynamik 9hp eller motsvarande. Minst 5 hp termodynamik.

Dokumenterade kunskaper i engelska B eller motsvarande.

Litteratur

Godfrey Boyle, Renewable Energy - Power for a Sustainable Future. Oxford University Press, 2004

Examination

 • INLA - Hemuppgift, 0,5, betygsskala: P, F
 • INLB - Hemuppgift, 0,5, betygsskala: P, F
 • INLC - Hemuppgift, 0,5, betygsskala: P, F
 • INLD - Hemuppgift, 0,5, betygsskala: P, F
 • KONA - Kontrollskrivning, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • KONB - Kontrollskrivning, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

 • INL A – 0,5 hp (P/F)
 • INL B - 0,5 hp (P/F)
 • INL C - 0,5 hp (P/F)
 • INL D - 0,5 hp (P/F)
 • KON A - 2,0 hp (A-F)
 • KON B - 2,0 hp (A-F)

Slutbetyget bestäms genom sammanvägning av KON1 och KON2.

Ges av

ITM/Energiteknik

Kontaktperson

Andrew Martin (andrew.martin@energy.kth.se)

Examinator

Andrew Martin <andrew.martin@energy.kth.se>

Övrig information

Ersätter 4A1611

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2018.
Examinationsinformation gäller från och med HT2018.